Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година

16.12.2006
Оцени тази статия:

На 15 ноември 2005 година Институтът за пазарна икономика организира пресконференция на тема Алтернативен държавен бюджет с ниски данъци за 2006 година. В пресконференцията участваха Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, Георги Ангелов и Светла Костадинова, старши икономисти в Института за пазарна икономика.

Презентации:

- Алтернативен бюджет с ниски данъци за 2006 година, Георги Ангелов (PPT, 86KB)

- Прозрачност на държавния бюджет в България, Светла Костадинова (PPT, 74KB)

 

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).