Знаете ли че: средната ефективна възраст на пенсиониране е 57 години?

Често, когато се говори за възраст на пенсиониране, се цитира законовата възраст за 3-та категория труд, която в момента е 60 години и 4 месеца за жените и 63 години и 4 месеца за мъжете. Това, което традиционно се пренебрегва при такива коментари, е, че ефективната възраст, на която хората (т.е. средностатистическият пенсионер) де факто се пенсионират в България, е много по-ниска. Тази възраст се променя значително последните години, като след плавно намаление от 58,2 години в началото на прехода (1989 г.) до най-ниската си стойност от 51,5 години през 2002 г., постепенно се увеличава до 57 години през 2010 г. Въпреки това увеличение, обаче, тя остава далеч под регламентираната минимална възраст за осигурителен стаж и възрастза некатегорийните работници.

Разбивката на ефективната пенсионната възраст по групи пенсионери разкрива причините за това разминаване. Обяснението се крие в многото изключения от общия случай за пенсиониране, а именно в значителния брой получатели на инвалидни пенсии и категорийни работници, които се пенсионират по-рано. Пенсионерите с инвалидна пенсия за трудова злополука и професионална болест се пенсионират най-рано през последните години, като тяхната ефективна пенсионна възраст е 46,2 години през 2010 г. След това се нареждат пенсиите  по чл. 69 от Кодекса на труда (военнослужещи, полицаи, пожарникари, балетисти/балерини, летци, водолази и т.н.), т.е. така наречените категорийни работници.  Те се пенсионират средно на 50,6 години през 2010 г, а получателите на пенсии за инвалидност поради общо заболяване ги следват с ефективна възраст на пенсиониране на 51,5 години през 2010 г.


Свързани публикации.