Знаете ли, че: харчим все повече за същия брой инвалидни пенсии?

 

На графиката са показани броят отпуснати пенсии за инвалидност поради общо заболяване и разходите за тях за последните 11 години. До 2005 г. се наблюдава сериозен ръст при отпуснатите пенсии, който се дължи на решението да се отпуска социална пенсия за инвалидност като втора пенсия. Ръстът спира през 2005 г., когато контролът от НОИ над отпуснатите пенсии се затяга. Той обаче явно не е достатъчен, за да изчисти системата от неправомерно получаващи пенсии за инвалидност, тъй като броят им се запазва около нивата от 2005 г.

Увеличаващите се разходи като процент от БВП до 2005 г. не са изненадващи на фона на сериозното увеличение при отпуснатите пенсии. Обезпокоителното е, че след 2005 г. тези разходи продължават да се увеличават, с изключение на 2007 г., и то на фона на почти непроменени, а в някои години и по-малко отпуснати пенсии.


Свързани публикации.