Знаете ли, че: близо 500,000 пенсии са втори, трети и четвърти пенсии?

 

Получаващите повече от една пенсия през 2010 г. са 473 200 души или над 10 пъти повече в сравнение с 1999 г. Освен че се увеличават като брой, пенсиите, изплащани повече от една на пенсионер, растат и като процент от всички отпуснати пенсии. Въпреки че пенсионерите намаляват с около 0,6% в периода 1989-2010 г., броят на отпуснатите пенсии се увеличава с 15,6%.

Един пенсионер в България би могъл да получава освен основната си пенсия, още една, две или три пенсии, макар и всички допълнителни пенсии да не са в пълен размер. Към края на 2010 г. 464 930 души са получавали втора пенсия, а 8 270 души – трета и четвърта пенсия. Докато за мнозинството от пенсионерите пенсията за осигурителен стаж и възраст е основна/първа пенсия, най-голям дял във вторите, третите и четвъртите пенсии имат социалните пенсии за инвалидност (436 463 като втора пенсия и 8 090 като трета и четвърта пенсия), следвани от пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест. Т.е. различните видове инвалидни пенсии, макар и не в пълен размер, играят ролята на източник на допълнителен доход за голяма част от пенсионерите, който допълва основните пенсии. Друг такъв източник са т.нар. вдовишки добавки, които формално не се водят пенсии и не се включват в  статистиката за 2-ри, 3-ти и 4-ти пенсии. Броят на пенсионерите вдовци/вдовици, които получават добавка в размер 20 на сто от пенсията или сбора от пенсиите на починалия съпруг по последни данни е 693 283, а средният размер на вдовишката добавка е 41,00 лв.


Свързани публикации.