Законопроекти, внесени в Народното събрание (17 януари – 21 януари)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Внесен обсъждане на 10 януари 2011 от Министерски съвет и Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Предложения за изменения и допълнения

·         Затягат се мерките по контрола и безопастността при изпълнението на инфраструктурни проекти. Одиторите, следящи за качеството на изпълнение, ще подлежат на сертификация, трябва да имат не по-малко от 5 години опит и до двама консултанти

·         Увеличават се глобите при нарушения по изпълнението на инфраструктурни проекти

·         Увеличават се глобите при техническа неизправност на превозните средства, както и за липса на винетен стикер

·         Категоризират се участъците с висока концентрация на произшествия по съоръжения, които са били в експлоатация повече от три години и по които са настъпили голям брой инциденти, предизвикали смърт, в съотношение с пътния поток. 

·         При промяна на регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят доказва валидността на винетния стикер с удостоверение за смяна на номер от МВР.

·         При влизане в страната на съответния граничен КПП превозни средства с българска и чуждестранна регистрация без валиден винетен стикер заплащат винетна такса

Мотиви на вносителите

Основната цел на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата е въвеждане на основните изисквания от Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от  19 ноември 2008 г. относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Строителството на по-безопасна пътна инфраструктура и засилването на контрола за спазване на съответните законови разпоредби са част от стратегическите приоритети на Европейската програма в областта на пътната безопасност за периода 2011 – 2020 г. 

С цел повишаване на контрола и избягване на злоупотребите се предвижда задължение собственикът или ползвателят на пътно превозно средство собственоръчно да вписва в указаното поле на винетния стикер регистрационния номер на пътното превозно средство. 

С промените се предвижда засилване на контрола по прилагането на винетната система  и завишаване размерите на налаганите санкции на физически и юридически лица по Закона за движението по пътищата.


Свързани публикации.