Законодателството в България: все още недостъпно, колкото и да не ни се вярва

След поредните избори несъмнено се очакват някакви промени в законодателството – такива е имало много досега и със сигурност ще има и занапред независимо кой е в Парламента. Основна цел на създаването на закони е тяхното изпълнение, следователно хората трябва да са осведомени относно правата и задълженията си. В противен случай се губи смисълът на законодателната дейност.

Към настоящия момент промяна в даден закон влиза в сила след публикуването ѝ в Държавен вестник (ДВ), който от 2008 година е достъпен и в Интернет, както във всички европейски държави. Единствен официален източник обаче е хартиената версия на ДВ. Големият проблем с обновяването на информацията е, че не се публикува консолидиран текст с изменението.

За да имат достъп до необходимата им информация, всички заинтересовани фирми и граждани трябва или сами да се справят с нелеката задача да проверят измененията на закона и да се осведомят за крайния му вариант, или да заплатят абонамент към частна фирма, която извършва тази дейност и публикува консолидиран текст. Първият вариант звучи по-скоро като хипотетична възможност, защото едва ли някой непрофесионалист би рискувал да се заеме сам с такава дейност. Разчитайки на частна фирма, повишаваме нивото на сигурност, но пък е необходимо да се отдели, макар и неголям, финансов ресурс за осигуряване на тази информация. От една страна, хем се изисква от всички да спазват законите, от друга страна, възможностите за информиране са силно ограничени.

Във време на постоянен технически и технологичен напредък реформа в тази насока не би представлявала особена трудност. В европейските държави този въпрос е уреден различно, но почти навсякъде е наличен публикуван консолидиран текст в електронен вариант. В някои държави изпълнението на дейностите, свързани с обновяване и публикуване на актуализирана версия на закона се осъществява изцяло от държавен орган – министерства или специално създадена структура към министерства. Така например е в Естония, Грмания, Испания, Австрия като в Естония, Испания, а от 2014 г. и в Чешката република електронните публикации са с правна сила. В Латвия и Холандия в уреждането на този въпрос се използва партньорство с частни фирми – дружества, в които дялове има и държавата.

 

Таблица: Държавен вестник в Европа

Страна

Отговорна институцияза издаване на ДВ

Достъп през интернет

Консолид. текст

Заплащане на достъп през интернет

Офиц.

характер

Белгия

Федерално министерство на правосъдието

да

да

безплатен

не

България

Парламент

да

не

безплатен

не

Чешка република

 

да

да

безплатен

да

Дания

да

безплатен

не

Германия

Федерално министерство на правосъдието 

да

да

безплатен

не

Естония

Министерство на правосъдието 

да

да

безплатен

да

Гърция

Министерство на вътрешните работи, публичната администрация и децентрализацията

да

за една част само обобщения

за пълните текстове се заплаща

 

Испания

Министерство, отговарящо за организацията и функционирането на общото управление на държавата

да

да

безплатен

да

Франция

Генерален секретар на правителството

да

да

 

 

Ирландия

Служба на Генералния адвокат

да

само за някои актове

безплатен

не

Италия

Секретариат на Правителството и Министерство на правосъдието

да

да

безплатен

да

Кипър

Върховен съд

да

не

безплатен

не

Латвия

Дружество, в което акции притежава и Министерство на финансите

да

да

безплатно

не

Литва

да

да

Люксембург

да

да

не

Унгария

Служба за публикации

да

безплатно

не

Малта

Министерство на правосъдието 

да

да

Холандия

Частна фирма и Министерство на финансите

да

да

безплатно

не

Австрия

Федералното канцлерство

да

да

безплатен

Само за определени нормативни актове

Полша

Парламент

да

да

не

Португалия

да

да

да

Румъния

Законодателен съвет

да

да

безплатно

Словакия

Министерство на правосъдието

да

да

безплатно

Словения

Кабинет на правителството

да

безплатно

Финландия

Министерство на правосъдието и частна фирма

да

да

безплатно

Швеция

Администрация на шведските национални съдилища

да

да

безплатно

Обединено кралство

Национален архив към Правителството

да

да

Източник: Служба за публикации на ЕС, http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en.htm

 

Реформата в тази посока не изисква голям ресурс, а в същото време ще има дългосрочни ползи. Широко е полето за препоръки как да се случи и какви конкретни стъпки да се приемат. Като за начало може да се обърне внимание най-вече на промяна в Закона за държавен вестник, с която на страницата на ДВ да бъдат публикувани текстовете на целите закони, а не само броевете на ДВ, както е към настоящия момент. Целта е създаване на база данни с всички актуални закони, достъпът до която трябва да е безплатен и с правна сила.

Когато хората изгубват доверието си към управляващите, всяка стъпка към повишаване прозрачността на държавните институции би имала положително въздействие. Със сигурност има множество начини за решаване на проблема, а справянето с него поне ще направи изоставането ни спрямо останалите страни в ЕС една идея по-малко.

 

* Мария Неева е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.