За първи път от години се закрива държавна агенция

Тази седмица станахме свидетели на изненадващо събитие. С 95 гласа в Народното събрание депутатите подкрепиха на първо четене законопроект за закриване на Агенцията за чуждестранна помощ от 1 март 2007 г.

Защо е изненадващо?

1) В България има множество агенции, за които не се знае какъв е реалният ефект от дейността им. Те се отчитат формално в края на годината и с изключение на Сметната палата, която обаче не може постоянно да следи за дейността им, никой друг не може да каже какво се случва с тях. Ако потърсите Интернет страница на въпросната агенция, няма да намерите такава, да не говорим за отчети за дейността. В закона, с който се създава Агенцията, се предвижда тя да публикува данни в Държавен вестник, да се отчита ежегодно пред Народното събрание и ежемесечно да информира президента за своята дейност. На нито едно от посочените места няма информация, което още повече затвърждава пълната непрозрачност на работата й.

2) В България, когато работата на определена агенция или въобще държавна структура намалее или не е ефективна, тя никога не се закрива, а се обединява с друга или й се намира работа. Това, от своя страна, означава, че всички служители, които работят в нея, продължават да са част от чиновниците, които получават заплатите си от нашите данъци. Колкото и да твърди министърът на държавната администрация, че броят й намалява, статистиката показва друго.

3) В България все ще се намери някой, който да има интерес от запазването на западаща или неефективна структура – учудваме се как това не се е случило и сега. Или просто още не сме наясно за някоя скрита изгода от прехвърлянето на дейността по разпределяне на предоставяната на българската държава чуждестранна помощ на БЧК.

Казано с други думи, добре е, че Агенцията за чуждестранна помощ се закрива и дано процесът на преразглеждане и оценка на смисъла от съществуването на множеството държавни структури се ускори. Макар, че се съмняваме.


Свързани публикации.