За отзвука от стажа в ИПИ

Ето какво мислят някои от нашите приятели за проведения стаж:

Марта Найденова (стажант 2016 г.) – бакалавър, специалност „Икономика и финанси”, Университет Бокони в Милано, Италия

Стажът в ИПИ не се състои само в това да отиваш на работа от 10 до 18 часа и да вършиш зададените задачи – той е много по-цветен! Всеки стажант е посрещнат в приятелски настроена среда, състояща се от едни от най-изявените български икономисти. Работата, която получава има за цел да развие аналитичното мислене и да обогати знанията на стажанта, както и да го накара да си задава повече въпроси. Колегите хем дават основна насока как дадена задача да бъде свършена, хем оставят всеки да избере своя креативен подход. Накрая винаги има обратна връзка – анализира се кое е свършено добре, кое как може да се подобри, как може работата да се задълбочи, т.е. има градивна критика, което и изключително важно за процеса на развитие на един млад човек.

Всеки може да се задълбочи в сферата, която му е интересна, но същевременно е винаги в крачка и с други теми, които колегите му разработват. Всяка седмица, екипът се събира и дискутира най-важните новини и теми, свързани със социално-икономическата среда в България и по света, така че винаги си в крачка със случващото се, дори и по отношение на темите, които не следиш изкъсо. Така, освен че получава предизвикателни задачи, стажантът в ИПИ има възможността да участва в дискусии не само в определеното време за събрание, а ежедневно, дори и по време на обедната почивка.

За мен стажът беше изключително полезен и приятен. Той бе не само начин за натрупване на знания или поле за изява на мнение по различни въпроси, а се състоеше и в завързване на дълготрайни контакти с интелигентни хора с прогресивно мислене. На последно място, като студент, който учи в чужбина на друг език, в ИПИ имах възможност да използвам и повече понятия и термини на родния език, както и да не загубвам връзката си със случващото се в България.

Георги Васев (стажант 2015 г.) – бакалавър, специалност „Икономически и социални науки”, Икономически университет Виена

Веднага щом разбрах, че мотото на ИПИ е така популярният цитат от „Пътят към робството“ на Фридрих фон Хайек, бях сигурен, че искам най-малкото да се запозная и при възможност да работя с хората, които стоят зад това заявление. Надявах да срещна широкоскроени, еманципирани от всякакви предразсъдъци икономисти, които поддържат идеите на австрийската школа в икономиката, а именно саморегулиращ се пазар, по-малка държавна намеса в икономиката и защита на предприемаческия дух.

Очакванията ми определено се оправдаха. Нещо повече – колективът се оказа изключително отворен към посрещането на нови хора – невероятно мили и предразполагащи специалисти, с които е възможно да се говори по всякакви теми, които са свързани със социалноикономическата среда в България и чужбина. 

Опитът, който всеки интересуващ се от икономика млад човек може да получи от стажа в ИПИ, е безценен. Освен контакта с едни от най-подготвените икономисти в България, които впрочем с радост разглеждат предложения за разработване на всякакви теми с икономическа насоченост, достъпът до библиотеката с икономическа литература също допринася за развитието на всеки един специалист. Наученото определено ми помага в следването ми – все по-лесно е да се види връзката между преподадената теория и практическото и проявление.

С гордост мога да кажа, че нямаше ден, в който да не изпитвам искрено удоволствие от работата, която ми се възлага. Виждах, че задачите, които получавам, са сходни с тези на всички работещи в офиса, и това ми даде възможност да почувствам както насладата от гласуваното ми доверие, така и съпътстващата го отговорност. Беше ми дадена абсолютна свобода в избора ми на методология при провеждане на самостоятелното ми изследване като целият процес бе наблюдаван от преките ми ръководители. Освен от тях получавах съвети и от останалите икономисти в офиса.

Бих препоръчал на всеки, които има мнение и познания по наболели теми от икономическия живот на българите и има желание да пише за тях, да кандидатства за стажантска позиция в ИПИ. Също така институтът е място и за всеки любознателен икономист-ентусиаст, които търси нови знания и е готов да дерзае в името на науката.

Ангел Яначков (стажант 2015 г.)  – бакалавър, специалност „Финанси”, УНСС

Изключително доволен и щастлив съм от прекараното време в ИПИ. Стажът е едно своеобразно предизвикателство, към още несъградения, млад икономист. Той е полезен не само за подобряване на конкретните Ви умения в областта на икономическия анализ, но е и извор на знания по отношение на различните сфери на икономическата наука. Работният процес е свободен и зависещ единствено от идеите и желанията на самия стажант. ИПИ е идеалното място за черпене на ценен, професионален и житейски опит, от който толкова много се нуждаем в зараждането на нашата кариера.

Наталия Николаева (стажант 2015 г.) – бакалавър, специалност „Финанси”, УНСС

ИПИ е най-доброто място за всеки млад човек, който:

–          Мисли, търси и анализира,

–          Иска да бъде в центъра на икономическата реалност, а защо не и част от промяната ѝ,

–          Подкрепя индивидуалната свобода и вярва в правото на избор,

защото:

–          Стажът развива познанията ти във всякакви области и в същото време дава свободата да наблегнеш на това, което ти е интересно. Бързо разбираш, че наученото в университета е крайно недостатъчно, за да можеш да си обясниш процесите, които се случват в обществения и икономическия живот. Ето защо смятам, че стажът в ИПИ е така необходимият за един млад и амбициозен човек мост между теорията и практиката.

–          ИПИ не е просто институция и времето, прекарано там, не е просто стаж. Това е едно невероятно място с чудесен екип от хора, които ти стават преди всичко приятели. Сред статиите, преводите и числата остават също забавните моменти и хубавите спомени, които се пазят задълго.

–          Тук можеш да се развиваш според своите желания. Имаш на разположение най-голямата икономическа библиотека, за да четеш това, което ти е интересно. Ставаш част от една динамична среда с множеството лекции, дискусии и събития, които ИПИ организира.

Така че не се колебай, а действай!

(P.S. Никъде няма такава страхотна обедна почивка!)

Даниел Василев (стажант 2013), бакалавър, специалност „Стопанско управление“, ПУ

По време на стажа в ИПИ развих много и практическите, и теоретичните си способности. Екипът е съставен от може би най-добрите икономисти в България, а възможностите за запознанства с други студенти и професионални икономисти са много. Освен това престоят в ИПИ ми помогна да си „сверя часовника” и да разбера какъв е напредъкът ми, какво реално мога да постигна и какви са осъществимите цели, които мога да си поставя за напред. Стажът, който предлага Институтът за пазарна икономика, е много добър избор за всеки, който има интерес в областта на икономиката и е с либерални възгледи и аз силно го препоръчвам.

Адриан Николов (стажант 2013), бакалавър, специалност „Политология“, СУ

От гледна точка на човек, недотам запознат с икономическата наука (защото образованието ми е политическо/философско),  мога да заявя, че стажът в Института за пазарна икономика е едно от най-полезните неща, през които преминах по време на следването си. Причините за това са няколко; от една страна, той за мен представляваше едно чудесно въведение в света на икономиката – там, където политиките и законотворчеството се срещат с реалността и постигат своя успех или провал. В ИПИ това се случва не чрез „сухите“ теории и отвлечено познание, които предлагат повечето университети, а с примери от практиката и ежедневната политика. Стажуването тук обаче по никакъв начин не се ограничава с придобиването на знание и практични умения. За мен изключително важно и полезно беше попадането в работната среда, която представлява ИПИ, що се отнася до методи, професионална етика, отношения в рамките на екипа. Стажът – в съзвучие с принципите, които ИПИ отстоява, дава почти пълна свобода. Стажантът не прави (почти) нищо „защото трябва“, а понеже е счел, че това е дейността, в която е най-добър и с която ще бъде най-полезен, независимо дали става дума за писане на статии, събиране на данни или преводи. Още повече, в тия си дейности стажантът винаги може да разчита на подкрепата и напътствието на екипа – особено що се отнася до създаването на самостоятелно изследване, което представлява сериозно предизвикателство за всеки прохождащ специалист – тук отношението е по-скоро като към чираци, които следва да бъдат подкрепяни в изграждането на професионалните им способности.

Ще завърша с това, с което започнах – икономическите познания не са задължителни за стажуване в ИПИ, но определено помагат. Препоръчвам горещо.

Димитър Вучев, (стажант 2012-2013), бакалавър, специалност „Политическа икономия“, УНСС

Прекараното време в ИПИ ми даде възможност да се сблъскам реално с икономическите и политическите процеси както в страната, така и по света. Шестте прекарани месеца в компанията на страхотния екип оставят страхотни спомени, които ще пазя дълго. Изикванията към стажантите, който най-общо са свободно мислене, самоинициатива и желание за работа, дават възможност за гъвкавост и задълбочаване в сфери според личните предпочитания. Hатрупването на богат опит в областта на икономическите анализи и работата в неправителствения сектор спомагат положително за бъдещото развитие на младите хора както в професионален, така и в житейски план.

Стажът в Института е абсолютно задължителен за всеки млад човек. Подготовката, която предоставят родните университети, е крайно недостатъчна, за да се навлезе в практиката веднага след приключване на образованието. Необходимо е студентите да потърсят най-добрата възможност още по време на обучението си, която ще ги „вкара“ в коловоза на професионалното развитие. Мястото е ИПИ, така че не мислете, а кандидатствайте!

Иван Тодоров, (стажант 2012), бакалавър, специалност Макроикономика, УНСС

Стажът в ИПИ беше най-добре организирания стаж, на който съм бил до този момент – колкото може да поеме един стажант, толкова му се дава. Не се загърбват индивидуалните интереси и лесно могат да се потърсят алтернативни мнения от страна на екипа. В тази връзка в един малък и млад екип се работи (стажува) много лесно. От стажа получих и доразвих аналитичните си способности, привикнах да търся конкретна информация и най-вече да проверявам редовно източниците, от които се намира надеждна информация. Мога да кажа, че за всеки студент, желаещ да се докосне до богатата икономическа теория и практика – това е най-доброто място в България, където може да го направи.

Веселин Василев, (стажант 2012 г.), бакалавър, специалност Предприемачество, УНСС

Силно препоръчвам стажантската програма на Института по пазарна икономика на всички студенти, които имат интерес не само към макроикономиката, но и имат ясна гражданска позиция относно икономическата и личната свобода. За трите месеца на програмата всеки стажант би могъл да развие своите знания, умения, позиции и убеждения с пълната подкрепа на екипа на Института в една приятна и предлазполагаща среда.

Анна Цветкова, (стажант 2012 г.), бакалавър, специалност Макроикономика, УНСС

ИПИ е мястото, където е добре да попадне всеки млад човек , който изучава икономическите науки. Освен, че можеш да „тестваш” теориите, усвоени в университета, се научаваш да тълкуваш и анализираш резултатите. Когато в процеса на работа има неяснота, винаги можеш да се обърнеш към някой от икономистите или към всички тях. Често, неволно, си дал повод за заформяне на нова дискусия или пък спор – и двете еднакво ползотворни. Това е характерно както за ежедневната работа в офиса на ИПИ, така и за многобройните и интересни събития, които екипът организира. Писането на статии, съставянето на кратки резюмета и икономически анализи могат да се обобщят като „видимото”, което научаваш, докато си в ИПИ. А „невидимото” е чувството, което запазваш след приключване на стажа. Намерил си хора, които споделят твоите ценности за индивидуална свобода и независимост и изразяване на личните убежденията.  

Цвета Миленова, (стажант 2010 г.), бакалавър, специалност Бизнес икономика, УНСС

Стажът в ИПИ беше първият ми стаж и спомагайки за изграждането на трудовата ми култура и изискванията ми към работното място, постави висока летва за всеки следващ стаж или работодател, с който ще се сблъскам в бъдеще. След започването му всеки бива изваден от малкия свят на ежедневието и се превръща в информирано по различни въпроси същество, което се научава къде да търси тази информация, която му трябва и как да я анализира, и представя по интригуващ начин. Накратко: стажантът на ИПИ има чудесната възможност да изрази мнението си за всички случващи се икономически и законодателни промени, които го вълнуват и пряко го засягат, среща нови приятели в лицето на екипа от икономисти; участва във всички събития на института, които събуждат интерес по нови теми и става един търсещ, интересуващ се и деен симпатяга. Иначе казано стажът в ИПИ, за нас бившите стажанти означава: Интересен, Ползотворен и Инвестиращ в бъдещето на младите хора.

Севдана Дочева (стажант 2010 г.), магистър, специалност Публична политика

Стажът в И.П.И. дава възможност да се докоснеш до работата на един от немногото мозъчни тръстове в България, съпоставима като ниво с тази на международни неправителствени организации. Малък, сплотен и динамичен екип, за който чувството за хумор, самоинициативността и креативността са част от кредото за свободата в живота. По време на стажа успях да изследвам както най-разнообразни икономически теми, така и да видя по-познати въпроси от различна гледна точка. И.П.И. организира също така събития (лекции, дискусии, игри), в които имах шанса да се включа. Като цяло стажът за мен беше средство за натрупване на богат опит в областта на икономическите анализи и работата в неправителствения сектор.

Филип Колев (стажант 2010 г.), бакалавър, специалност Стопанско Управление, СУ

Стажът в ИПИ е уникална възможност за студентите да работят по актуални за обществото теми, които пряко или косвено засягат всеки от нас. Младите хора биват насърчавани да разгърнат своя потенциал, да приложат научената суха или не толкова суха теория в университетските аудитории и да изразят себе си, да отстояват своето мнение и гражданска позиция. Основополагащата ценност на института, свободата, е въплътена в ежедневната работа, като се опира на активността, инициативността и сътрудничеството на млад екип от професионалисти. Има много малко качествени алтернативи за българските студенти, които да им предоставят подобна степен на автономия и атмосфера, в която ученето и изразяването на собственото мнение да водят до истинско удовлетворение от труда.

Момчил Еленков (стажант 2009 г.), бакалавър, специалност Стопанско управление с Английски език, Софийски университет „Климент Охридски” 

Напоследък получих доста въпроси относно преминат от мен стаж, така че решихме да публикуваме статия по въпроса.

Икономическа статистика, иконометрия, публични и корпоративни финанси, микро- и макроикономика – това са само част от дисциплините, които се изучават в специалностите „икономика“ и „стопанско управление“ в Софийски университет. Ако сте част от студентите, обучаващи се там, има голяма вероятност току-що изчетените наименования да са предизвикали леко потръпване, причинено от когнитивните ви възприятия, с които ги свързвате. Иначе казано: „ужас!“

Факт е, обаче, че теоретичната подготовка често не води до най-добро усвояване на даден механизъм и не създава у студента чувството на професионална запознатост и компетентно мнение. Затова идеята за стаж в Институт за пазарна икономика звучи далечна и твърде предизвикателна. Истината е точно от другата страна на медала – стажът в подобна организация е много по-близък до студентите, отколкото самите те предполагат.

Защо? Защото освен работата в офиса, включваща писането на статии и резюмета и подпомагането на екипа от икономисти в сложните икономически анализи, пребиваването там ви носи ценен практически опит – понятията бюджет, закони, финанси, отчети, статистика и редица други придобиват реални измерения при непосредствения анализ на конкретен проблем и вече не са толкова страшни. Още по-хубавото е, че, нормативен или не, вашият анализ води до препоръка, конкретно действие или цялостна стратегия, която би била решение на проблема.

Така постепенно на младия и объркан стажант се изясняват доста от стряскащо звучащите категории, споменати в началото на тази статия. Най-хубавото е, че икономическите модели се превръщат в практика и биват извадени от рамките на учебниците.

Екипът помага. По принцип, а и в конкретния случай. Екипът от икономисти се състои от млади и доста добре образовани хора, които освен професионална помощ, могат да предложат и ценно приятелство. И го правят.

Но за да не обличаме всичко в лъскав целофан, ето и един недостатък: проблемът с кафето. Не, нямам предвид градския мит за стажанта, който по цял ден разнася кафе наляво-надясно. Проблемът е с пристрастяването към кафето – просто за да съм изцяло съсредоточен и с ясна мисъл, привикнах към освежаващата напитка. Така вече всяка сутрин започва с кафе, но това има и своите ползи: ранните лекции вече са по-малък проблем за един целодневно „търчащ“ студент като мен. 

Не може да не спомена и срещата с доста интересни хора – организират се събития няколко пъти в месеца, които ви отвеждат в точката на кипене: пресконференция, лекция, семинар или просто неформална среща.

Изводът е генерален: стажувайте по време на следването си – опитът е безценен и ще ви помага цял живот. Безспорно, учебниците и академичният дух са много важни за израстването на личността. Но катализаторът на успеха в дългосрочен план е именно практическият опит. Е, стига толкова приказки. Сега – действайте!

Георги Нейчев (стажант 2009 г.), бакалавър, специалност Икономика, Рурски университет, Бохум, Германия

Един „мозъчен тръст” (think tank) няма нито поточни линии, нито безкрайни бази данни с клиенти. Капиталът на института е, на практика, само и единствено в главите на сплотения екип. Свежи, млади и можещи хора, който знаят какво правят там. Няма по-качествена почва за развитието на способностите (както hard skills, така и soft skills) на един студент по икономика от попадането в такава среда. Аз се убедих в това и мога само горещо да го препоръчам!

Йордан Джамбазов (стажант 2009 г.), бакалавър, специалност Финанси, УНСС

Стажът в ИПИ е възможност да си „свериш“ часовника. Свободата и самоинициативността са на почит и всеки може да се насочи към нещата, които са му интересни и да задълбае в тях. Екипът и средата на работа са повече от мотивиращи и „надъхващи“. Стажът в един „тинк-танк“ няма нищо общо с други стажове, било то в различни компании или неправителствени организации. Тази атмосфера не може да се опише, тя трябва да се почувства и изживее.

Ренета Димитрова (стажант 2008 г.), магистър, специалност международно право и финанси, Джонс Хопкинс, Училище за висши международни науки (SAIS)

Стажът в ИПИ е на съпоставимо ниво с опита, който може да придобиете в международни неправителствени организации. За да е най-ползотворен, разчитайте на самоинициатива, идейност и контактност. Младият екип осигурява интелектуален стимул и работен комфорт. Полетата за изява са многобройни, така че ще имате възможност да развиете умения, приложими и търсени в консултантската, медийната и финансовата сфера. 

Рада Доганджиева (стажант 2006 г.), бакалавър, специализация в икономика и политология в университета в Ричмънд, САЩ; започва работа в Bain and Company (консултантска фирма):

Радвах се, че ми беше дадена пълна свобода в избора на тема, върху която да работя, докато бях на стаж в ИПИ. А след като вече я бях избрала, винаги можех да се обърна с въпроси към когото и да било от екипа – всички с радост ми помагаха в търсенето и съпоставянето на информация.

Методи Лазаров (стажант 2006 г.), бакалавър, специалност икономика, Кеймбриджски университет

Стажът в ИПИ е шанс да видиш злободневните икономически проблеми по различен и конструктивен начин. Екипът е сплотен, атмосферата – приятна, а достъпът до информация и практическото й приложение – безценен. Смятам, че това е точното място за младите хора, които защитават идеите за индивидуална свобода и желаят да се запознаят отблизо със спецификата на работата в неправителствения сектор.

Павлина Дублекова (стажант 2006 г.), бакалавър, Софийски университет, магистър Централно Европейски университет, Будапеща

За мен стажът в ИПИ беше полезен опит, който ми даде възможността да видя как теорията, преподавана в университета, се прилага на практика в изследователската дейност от един енергичен екип от мотивирани хора. 

 

За повече информация се свържете с:

Зорница Славова, старши икономист в ИПИ

[email protected]

(02) 952 62 66, (02) 952 35 03


Свързани публикации.