За капиталовите разходи в съдебната система

На последното заседание на правна комисия в парламента бяха „обсъдени” двата варианта за бюджета на съдебната власт за 2018 г. – предложението на ВСС и предложението на правителството. Разликата между тях е 64 млн.лв. по-малко в правителствения проект. Естествено беше да се очаква оживена дискусия, в която представителите на съдебната власт да защитят поисканото увеличение. Четейки доклада[1] на комисията, който обобщава основните тези, оставаме с впечатлението, че е ставало въпрос най-вече за увеличените капиталови разходи. Точно те са поискани от съдебната власт в двойно по-голям размер в сравнение с настоящата година и точно това поискано увеличение изцяло отсъства в проекта на МС.

Ето и какво се случва общо с капиталовите разходи в съдебната система.

Капиталови разходи на съдебната система (лв.)

Източник: ВСС

Основният аргумент на съдебната власт за увеличението е прехвърлянето на сградите за управление от министерството на правосъдието към ВСС и въздържането от капиталови разходи през изминалите 10 години.

Изпълнението на капиталовите разходи през годините е непостоянно. В по-голямата част на годината то се движи в рамките на 30% от предвидените месечни капиталови разходи. В края на 2014 г. изведнъж средствата за капиталови разходи почти изцяло се усвояват, като основна заслуга за това имаше приключване на строителството на сграда, а останалите средства са раздадени за бонуси. През 2015 г. отново се наблюдава въздържане от правене на основни ремонти и придобиване на нови активи, но през ноември се взема решение за увеличение на заплатите в системата и те отново достигат над 80% изпълнение за годината. Изпълнението за 2016 г. на капиталовите разходи е 36,27 %. До края на септември 2017 г. направените капиталови разходи са в размер на 20%.

Месечно изпълнение на капиталовите разходи на съдебната система 

Източник: отчети за месечно изпълнение на бюджета на съдебната власт на ВСС

Оказва се, че капиталовите разходи са един от основните източници за повишение на заплащането в системата в края на годината. На практика обсъждането за инвестиции в системата се обезсмисля, защото предвидените в миналите години пари за това се превръщат в текущи разходи, т.е. за заплати и други възнаграждения. Затова и искането за двойно увеличение на ВСС не издържа критиките в момента.

Нормалният и по-ефективен начин за аргументирано искане на увеличение на капиталовите разходи е предоставяне на конкретни планове за поисканите пари. Такива няма, или поне не публично. Още повече че от години се говори как ще се извърши анализ на състоянието и необходимостта от ремонти и инвестиции в съдебната система. Подобен анализ трябваше да е готов още преди три години. Говори се, че има работна група, която е натоварена с тази задача, но не се знае на какъв етап е работата ѝ. На този фон е несериозно да се иска двойно увеличение на парите за инвестиции и да се вярва, че ще бъдат одобрени.


[1] Виж тук: ftp://193.109.55.85/07_11_2017/753-03-36_Doklad_KPV_1-vo_ZP_darzhavniya_buydzhet_RB_2018.PDF


Свързани публикации.