За държавните фирми*

Министърът на регионалното развитие обяви, че е изпратил писма до министър-председателя и министъра на икономиката с предложение двете държавни компании – „Автомагистрали" и „Техноекспортстрой" да не се продават от това правителство. Изявлението му е въпреки факта, че Министерски съвет през 2007 година взе решение те да бъдат извадени от забранителния списък за приватизация. Аргументите са, че и двете компании участват като стратегически партньори в два важни за страната проекти – Бургас – Александруполис и автомагистрала Тракия. Това обаче веднага повдига въпроса защо държавни компании участват в тези проекти ако те са толкова печеливши и перспективни.

Другият аргумент против приватизацията е, че след осъществяването на посочените проекти държавните фирми ще бъдат по-привлекателни за частните инвеститори. Това пък звучи още по-нелогично. Твърдението, че трябва да продаваме само печеливши компании за да има повече постъпления явно не отчита негативите от съществуването на тези държавни компании, а именно:

  • 1) Никой сериозен частен инвеститор няма да навлезе на пазара ако знае, че има държавни компании, които се ползват с привилегии за дадени проекти.
  • 2) Ако държавните компании са включени в подобни проекти с национално значение, множество интереси и специфични условия по договорите (дял в приходите от такси за ползване например), то приватизацията ще става все по-трудна.
  • 3) Всяко отлагане на приватизация струва пари – пропуснати приходи за бюджета (по оценки в пресата се говори за 500 млн. евро само за „Автомагистрали" при първоначалното предлагане на борсата); пропуснати ползи за гражданите от по-добрите услуги на частните компании и т.н.
  • 4) Всяка държавна компания се стреми да оправдае съществуването си. Това може да е чрез въвличането на страната в проекти със съмнителен резултат, в ненужни проекти или в неоправдани от икономическа гледна точка такива. Това не е от полза за никой, освен за работещите в тях.
  • 5) Управлението на държавните компании е абсолютно непрозрачно – опитайте се да намерите информация за „Автомагистрали" и „Техноекспортстрой"- баланс, отчет, проекти, брой наети хора и т.н. Няма да успеете дори и търсейки на страницата на регионалното министерство, което е техен принципал и представлява и защитава държавата. При положение, че компаниите се включват в значими проекти, които пораждат задължения за бюджета, то е абсолютно необходимо да има информация. В настоящия момент такава няма и едва ли може да се намери лесно.

Изводът е, че всички държавни компании трябва да се приватизират чрез борсата веднага. Ползите от това ще са явни – пари за бюджета, възможност на частния бизнес да навлезе в пазари, които са „окупирани" от държавни мастодонти, което в средносрочен план трябва, при свободни пазари и малко регулации, да доведе до качество, повече инвестиции, нови работни места.

* За първи път статията е публикувана във вестник Пари на 22 януари 2008 г.


Свързани публикации.