За абсурдността на някои аспекти на външната политика, и по-конкретно на визовия режим за чужденци

Определящите правилата на външната политика и на икономическите отношения с други страни предприемат действия, които облагодетелстват малка група от хора (например местни производители) за сметка на по-голяма група (местните потребители, компаниите, които имат потребност от ресурсите, използвани от облагодетелстваните производители, икономиката като цяло в дългосрочен период), т.е. по този начин изкуствено се поддържа конкурентността и/или съществуването на местните компании. Ефектът от това е: ресурсите, вложени в защитеното производства вместо да бъдат пренасочени към други, може би по-конкурентни и перспективни производства и фирми, добавящи стойност, остават “заложници” в това производство.

 • Бизнесът спазва правилата, дотолкова доколкото не ги нарушава, т.е. търси начини за заобикалянето им, което пък създава илюзия и спокойствие у управляващите, че щом няма нарушения, значи всичко и наред.
 • През изминалата седмица във връзка с организиране на бизнес-посещението на партньор от Украйна, попаднах на ситуация, която накратко може да бъде определена като абсурдна и неприятна, и разкриваща наличие на монопол.Ако имате бизнес партньор от страна от Азия, Африка, Латинска Америка, Русия и страните от ОНД, Украйна, арабските страни, и искате да го поканите на бизнес-посещение в Република България, не си мислете, че това е нещо лесно. За да му бъде издадена виза на посетителя в страната с бизнес-цел той трябва да представи покана-декларация. Съгласно Постановление № 31 за утвърждаване единен образец на покана-декларация за частно посещение и образец на покана-декларация за бизнеспътуване на чужденец в Република България, поканата-декларация за бизнеспътуване на чужденец в Република България се заверява от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) след представяне на следните документи: съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело, удостоверение от данъчната служба по седалището на търговеца за декларирани финансови резултати и платени данъци и писмо от обслужващата търговска банка, потвърждаващо финансовата активност на търговеца през последните 6 месеца.

  Обаче преди да стигнете до заверка на поканата-декларация до вашия партньор от изброените по-горе континенти и страни вашата фирма трябва да бъде вписана в регистъра на Българката търговско-промишлена палата (БТПП). За вписване фирмата трябва да представи документи, набавянето, на които изисква време, което иначе би било вложено в производителни дейности. Поставени пред монопола на БТПП по отношение на заверката на т.нар. покана-декларация фирмите напълно логично търсят други варианти за минимизиране на непроизводствените си разходи и на времето, ангажирано в непроизводствени дейности. Решение на този казус може да бъде намерен като посещението се “структурира” като визита с цел туризъм (в този случай за издаване на виза е необходимо да се представи резервация за самолет и хотел).

  През 21 век прилагането на всякакви ограничения (визи, квоти, мита) е отживелица. Ако при наличието на договорености, спогодби и конвенции между страните и при постоянно повишаване на технологичното развитие не може да се постигнат определени цели (избягване на рязко увеличение или намаление на посетителите от определени страни или на износа и вноса на определени стоки), то прилагането на ограничения едва ли ще доведе до реалното постигане на тези цели. Всъщност за периода на действие на ограниченията може и да се постигне някакъв ефект, но след премахването им по всяка вероятност ще се установи, че вредите нанесени от тях са може би повече от ползите.

   

   

   

   

     


  Свързани публикации.