Възможноли е намаление на данъците – отговор на критиките

Институтът за пазарна икономика предложи свой проект за консолидирандържавен бюджет, включващ сериозно намаление на данъчните ставки (10%данък върху доходите, 10% данък печалба и 16,7% осигурителни вноски)и 11,3% намаление на държавните разходи спрямо 2003 година. През седмицатаимаше няколко по-скоро критични коментара по повод предложението наИПИ:

1. Министърът на икономиката Лидия Шулева коментира, че предложениятана ИПИ означават увеличение на данъчното бреме за хората с по-нискидоходи. Най-вероятно в случая става въпрос за несъзнателно техническагрешка, допусната от някой експерт на Министерството на икономиката,тъй като в момента данъчно-осигурителното бреме за тези хора е между32,3% и 40,6%, а в предложението на ИПИ данъчно-осигурителното бремее 25%. При реалистични допускания за развитието на икономиката, по-нискотоосигурително бреме ще означава увеличение на нетния доход за хоратас ниски доходи от 10% до 25% (в зависимост от конкретния им доход).

2. Министърът на финансите Милен Велчев заяви: “ако става думаза намаляване на данъци, то аз съм привърженик да паднат и на 5%,а защо не и на 2%. Но нека да бъдем реалисти. След броени дни съмсигурен, че ще чуете от представители на опозицията колко малко парисе отделят за пенсии, здравеопазване, образование за това и онова.Но трябва да си даваме сметка за баланс на всички разходи на държаватаи да подхождаме отговорно.” Тук трябва да отбележим, че голямачаст от предложенията на ИПИ за намаления на държавни разходи са защитаваниот Министерството на финансите в продължение на няколко години (включителнои тази година в процеса на приемане на бюджета). По конкретно стававъпрос за въвеждане на програмно бюджетиране, оптимизиране на сграднияфонд и разходите за издръжка на министерствата, намаление на заетитев бюджетната сфера, реформи в образователната система и т.н. В тозисмисъл, въпреки цитирания коментар от страна на министъра, не смятаме,че имаме принципни различия с Министерството на финансите и министърВелчев.

3. Имаше критики, че с проекта за бюджет и по-ниски данъци ИПИ нанасяполитически удар към управляващата коалиция и правителството. Не етова целта на предложението на института – то е позитивно, а не негативно.То е предложение за това каква фискална политика да се провежда, зада може икономиката да се развива по-бързо и доходите на хората дарастат по-бързо. Предложението за нов бюджет, което икономистите отИнститута за пазарна икономика правят, е експертно икономическо мнениеи не е насочено срещу някоя партия. Ако предлаганата от ИПИ политикабъде провеждана от сегашното правителство, то може да спечели голямопублично одобрение. Ако предлаганата от ИПИ политика бъде възприетаот някоя опозиционна партия, тя може да спечели следващите избори.Това обаче са решения на самите партии.

4. Муравей Радев от СДС заяви, че не е реалистично толкова силнонамаление на данъците, защото то ще предизвика намаление на приходитеи дефицит заради невъзможност да се намалят рязко държавните разходи.Всъщност разходите ще трябва да се намалят с 11,3%, което не е многорязко намаление и може да се направи сравнително лесно. В този редна мисли СДС биха могли да заимстват опит от програмата на управляващитев Словакия, които през октомври тази година намалиха значително всичкиданъчни ставки. Между другото, опитът на Русия с намаляване на ставкатапо данъка върху доходите на 13% показа, че заради намаление на сиватаикономика приходите от данъка всъщност се увеличават.

 

 


Свързани публикации.