Вместо харчене на излишъка – ниски осигуровки от 10%

През миналата година през декември правителството похарчи над 1.2 милиарда лева от излишъка в държавния бюджет. Тази година излишъкът е значително по-висок (2.7 милиарда лева само за първите 4 месеца) и както изглежда от него отново ще се похарчи голяма част (поне колкото миналата година, но най-вероятно и повече). В настоящия текст ще предложа изчисление с колко могат да се намалят осигуровките, ако вместо да се харчи излишъкът парите се насочат към намаление на осигурителната тежест върху труда.

1. Очаквани приходи от осигуровки през 2008 – 4.8 милиарда лева /според макрорамката на бюджет 2008/

2. При почти 34% осигурителна тежест това означава, че всеки процент осигуровки носи в бюджета около 140 милиона лева. Това е брутната загуба на приходи ако се намалят осигуровките с 1 процентен пункт.

3. Намалението на осигуровките, обаче, носи и ползи за бюджета на държавата:

  • Държавата е най-големият работодател и съответно спестява разходи за осигуровки за своите служители /при повечето държавата поема 60% от осигурителната тежест, а при някои – цялата осигурителна тежест/ – това спестяване на разходи е около 26 милиона лева за всеки 1% намаление на осигуровките
  • Държавните предприятия също ще спестят от разходи за осигуровки – тук се спестяват около 14 милиона лева разходи
  • Спестените от частния сектор осигуровки водят или до увеличаване на печалбата, или до увеличаване на заплатите – и двете се облагат с данък от 10% – допълнителни приходи в бюджета от около 10 милиона лева

4. От 2 и 3 следва, че държавата ще загуби около 90 милиона лева от намалението на осигуровките с 1 процентен пункт. Това е най-лошият сценарий, при който няма никакви динамични ефекти от намаляването на ставката.

5. Твърде вероятно е да се появят допълнителни динамични ефекти в резултат на намалението на осигуровките. При предишното намаление през 2006 се проявиха такива – по-голяма събираемост, по-ниска безработица, по-малко сива икономика, по-висока заетост. Ако и при следващо намаление на осигуровките се проявят подобни ефекти /а най-вероятно това ще се случи/, то бюджетът ще спечели допълнителни 40 милиона лева.

6. Възможно е да се проявят и по-силни динамични ефекти – както при данъка върху печалбата. През 2007 данъкът върху печалбата беше намален до 10% и въпреки това приходите от него не намаляха, а точно обратното – те се увеличиха рекордно. На практика, днес при 10% данък печалба бюджетът има повече приходи от този данък отколкото когато данъкът беше над 30%. Ако осигуровките се намалят достатъчно, и при тях ще се повтори подобен ефект – и тогава бюджетът няма да загуби нищо от намалението.

6. При наличие на динамични ефекти нетната загуба на приходи от държавата в резултат на 1% намаление на осигуровките ще бъде около 50 милиона лева. В най-добрия случай, при силни динамични ефекти държавата няма да загуби приходи, а ще увеличи приходите си. В най-лошия случай загубата е 90 милиона лева при 1% намаление на осигуровките.

7. При реалистичния сценарий, с 1.2 милиарда лева от излишъка осигуровките могат да се намалят до 10% (спрямо сегашните почти 34%). В най-добрия сценарий осигуровките могат да се премахнат. В най-лошия – могат да се намалят до 10%.

Накратко, показахме, че осигуровките могат да се намалят значително при положение, че една част от бюджетния излишък се насочи в тази насока. Рязкото намаление на осигуровките ще има значително по-позитивни ефекти върху икономиката, конкурентността, намаляването на инфлацията и доходите отколкото всеки друг начин за харчене на излишъка. Поради тази причина е по-добре осигуровките да се намалят, а не излишъкът да се харчи.

 

сценарии

 

негативен

реалистичен

позитивен

намаление на осигуровките, процентни пункта

13.7

23.7

33.7

цена на намалението с 1 процентен пункт, млн.лв.

90

50

0

обща загуба на приходи за бюджета, млрд.лв.

1.2

1.2

Осигурителна тежест преди намалението

33.7%

33.7%

33.7%

осигурителна тежест след намалението, %

20%

10%

0%

 

 

 


Свързани публикации.