Великденска сказка

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Това е Великденски брой на Прегледа на стопанската политика.

Ние го посвещаваме на предварителния анализ на въздействията на законодателството. В нормално състояние на духа, повечето хора биха се съгласили, че е по-добре да си здрав и богат, отколкото болен и беден. Успешна би следвало да бъде стопанската политика, която прави повече хора богати и здрави за относително дълъг период от време, т.е. без да взема назаем от наследниците на живеещите сега.

Един от начините това да се постигне е тъкмо предварителният анализ на въздействието на законодателството.

През последните няколко седмици броят на публикациите по въпроса се увеличи. Вероятно причините са две: първо, навикът да се смята предварително постепенно си пробива път; второ, изглежда пишещата във вестниците общност е научила, че Световната банка е поставила предварителния анализ на законодателството като условия за отпускане на правителството на следващия безпрецедентно голям заем.

Кабинетът знае, че има такива процедури, но не ги прилага. Пример за това е самото решение за тазгодишните Великденски празници.

На 19 април 2002 г. правителството взе решение за обявяване на 2 и 3 май за неработни дни, като по този начин почивните дни станаха общо 6. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ на 26 април, т.е. 6 дни преди ваканцията. То се позовава на чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, който дава право на правителството да обявява еднократно за официални празници и други дни извън изрично определените такива, както и да размества почивните дни през годината. От това си право МС може да се възползва, без да спазва никакви срокове; например няма законово изискване за минимален срок на обнародване на подобно решение преди влизане в сила на промените. От гледна точка на бизнеса подобно право на МС и възможната практика на изключително кратки срокове между обнародването на промените и влизането им в сила означава:

(1) Проблеми с планирането на дейността, поемане на ангажименти и спазване на предварително заложени срокове, вкл. такива в частни договори. Конкретен случай са затруднения, произлизащи от настъпването на падежи по задължения.

(2) Пропуснати ползи и/или алтернативни разходи. Например дейността на някои туроператори вероятно има някаква зависимост от официалните празници; ненавременното обявяване на разместването на празниците ги лишава от възможни записвания на групи, които имат определен срок на записване.

(3) Накрая напомняме, че неограничените права на изпълнителната власт (както е залегнало в споменатия член от КТ) правят по-малко предвидими действията на държавата. Непредвидимата администрация прави бизнес средата по-несигурна и следователно намалява шансовете на всички участници, независимо колкото хубави са намеренията зад действията на МС.

Предварителният размисъл по тези въпроси би могъл да подскаже решението, че е по-добре празниците да бъдат обявявани преди началото на финансовата година.

Пожелаваме на организираните от правителството Великденски четения успех. Доколкото можем да съдим по предварително обявения дневен ред, те ще протекат като лекции на министри. След това ще бъдат зададени въпроси и изказани мнения. Пожелаваме на участниците да се заемат с предварителен анализ на въздействието на стопанската политика.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.