УВОД

УВОД

27 октомври 2006

 

 

Институт за пазарна икономика
Октомври 2006 година

Светла Костадинова
Димитър Чобанов
Велико Димитров
Адриана Младенова
Методи В. Методиев
Георги Ангелов
(1)

В последните четири години правителството в България се наслаждаваше както много малко страни от Европа на значително преизпълнение на бюджетните приходи, които дори след извънредните разходи в края на годината оставяха значителен и постоянно растящ бюджетен излишък. В резултат на превишението на приходите над разходите в бюджета, правителството имаше реалната възможност да продължи да харчи огромни, постоянно нарастващи суми за отбрана, образование, здравеопазване, социално осигуряване и държавна администрация.

Идващата 2007 година поставя много предизвикателства пред правителството, бизнеса и гражданите. Пред управляващите има една фундаментална задача – да съумеят да задържат и насърчат икономическия растеж в една нова обстановка на европейски фондове и субсидии, преструктуриране на икономиката и промени на пазара на труд. Това задължава правителството да използва всички разумни и ефективни мерки за да улесни бизнеса и гражданите в адаптацията им. Тези реформи и политики налагат преосмисляне на работата на държавната администрация, преразглеждане на разходите на държавата за постигане на по-висока ефективност и оптимизиране на разходите без допълнително натоварване на икономическите субекти.

Добре съставеният бюджет според нас трябва да има няколко характеристики:

1 Хората и фирмите да се чувстват икономически по-свободни

2 Разходите да са по-ефективни и да се намали загубата и прахосването на средства

3 Възможност за обществен контрол във всеки един момент върху изпълнението на бюджета

Тази година Институтът за пазарна икономика издава за първи път пълен преглед на проекта за държавен бюджет за 2007 година. Освен анализ на предложените параметри ние предлагаме и насоки за реформи, които са реално осъществими. Считаме, че този преглед ще бъде от полза за правителството, за народните представители при обсъждането на проекта в пленарна зала и за всички, които искат да са информирани за намеренията на правителството и ефектите за икономиката.

В допълнение на този доклад, в началото на ноември ИПИ ще представи за четвърта поредна година Алтернативен бюджет 2007, който ще отразява предложенията ни за реформа, въплътени в държавния бюджет. Вярваме, че с тези инициативи Институтът ще помогне за един по-прозрачен и ориентиран към реформи и повишаване на благосъстоянието държавен бюджет.

––––––––––––––––––––

(1) Старши икономист в Институт Отворено общество.

 


Свързани публикации.