Успешен семинар за студенти на тема „Отворените данни: Какво представляват и как може да се използват“

Темата за отворените данни е изключително актуална предвид това, че правителството на Република България отвори неотдавна в публичното пространство масиви от данни, но все още няма яснота как те могат да се обработват и да се анализират. Тази проблематика е във фокуса на ИПИ в сътрудничеството с Висшето училище по застраховане и финанси по проект, финансиран по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София, който беше стартиран през септември 2016 година.

Във връзка с тази инициатива, на 30 ноември беше проведен семинар във ВУЗФ за студенти на тема „Отворените данни: какво представляват и как може да се използват“.

По време на семинара, Зорница Славова (Институт за пазарна икономика) засегна темата за неефективно харчене на публичен ресурс и икономическите ползи от отворените данни. Анализ на ИПИ, по данни на Сметната палата, показва, че в 40% от одитните доклади за централната администрация и в 70% от тези за общините се откриват неефективни разходи. Нещо повече, по данни на Агенцията за държавна финансова инспекция са открити нарушения в 41% от обществените поръчки на обща стойност 1,7 млрд. лева за 2015 г.

Бяха подчертани и икономическите ползи от използването на отворени данни, а именно:

–          Достъпна информация

–          Насърчаване на конкуренцията

–          Иновации

–          Анализ

–          Икономически растеж

Доц. д-р Евгени Евгениев, Зам.-ректор по европейските проекти и продължаващото обучение, разкри пред студентите темата „Бизнес регулиране и прозрачност на системата“. В рамките на своята презентация, доц. Евгениев подчерта някои предизвикателства за фирмите от прекалена интервенция на държавата и посочи мястото на страната в класацията на доклада на Световната Банка „Правене на бизнес 2017“ от перспективата на своя близо 10-годишен опит като икономист в международната финансова институция.

Доц. Даниела Бобева сподели ценен опит пред студентите като Вицепремиер на Република България, докато Божидар Божанов, Съветник в кабинета на Вицепремиера Румяна Бъчварова, поясни работата на правителството в сферата на отворените данни и даде конкретни практически примери.

Практически панел предостави възможност на студентите да поработят с масиви от данни. Като лектори се включиха Николай Бизев (Гл. експерт в Института за публична администрация) и Явор Алексиев от ИПИ, които разгледаха конкретни методологични основи и възможности за интерпретиране на резултатите от анализа на отворените данни, а д-р Валентина Протопопова (Тим Вижън и изследовател в Българска академия на науките) показа интересни възможности за визуализация на получените резултати от анализа.

След приключване на семинара беше проведено интервю с кандидати за стаж по проекта. Жури, съставено от доц-д-р Евгени Евгениев (ВУЗФ) и г-жа Зорница Славова (ИПИ), избра за стаж в периода от декември 2016 г. до януари 2017 г. петима студенти на ВУЗФ.


Свързани публикации.