Туристически данък бе гласуван

На 17 ноември 2010 г. в икономическа комисия бяха гласувани промени в Закона за местните данъци и такси. Основните моменти са два:

  • Увеличава се горната граница на данъка върху недвижимите имоти от 2,5 на 4,5 на хиляда – така се дава възможност на общините да подкрепят бюджетите си със собствени приходи. Решението ще зависи от всяка община, но имайки предвид оплакванията (покрай дебатите за бюджет 2011) от липса на средства в много общини, то най-вероятно не малка част ще решат да наложат по-висока ставка. Така или иначе, самото даване на законова възможност за това не може да бъде определено като нещо лошо. В крайна сметка, общината би следвало да има свободата да определя местните данъци и такси и по-скоро нейните решения могат да бъдат обсъждани и критикувани на местно ниво.
  • Въвежда се нов местен данък, туристически данък – този данък замества т. нар. туристическа такса. Това също дава повече свобода на общините, тъй като таксите трябва да покриват определени разходи, тоест трябва да има някаква план-сметка, докато данъците нямат нужда от такава обосновка. Приходите от този данък могат да бъдат харчени за всичко по решение на общината. Данъчната ставка ще бъде в размер от 0,20 лв.. до 3 лева на нощувка. Предвижда се и минимален размер на внесения данък за една календарна година – поне за 30 на сто пълна заетост, тоест и да няма нощуващи в хотела, пак се плаща данък като за 30 на сто заетост. Това няма как да бъде прието като справедливо – фактът, че до момента не може да се установи реалният размер на нощувките по никакъв начин не оправдава гласувания минимум от 30% заетост. Тази разпоредба изравнява всички обекти на едно ниво, което за много хотели може да е пагубно и да доведе до затваряне, а това означава и загуби за общинския бюджет – нещо, което едва ли е било цел при изготвяне на предложенията.

Тези промени дават повече свобода на общините, което в този момент най-вероятно означава и по-голяма тежест на местните данъци. Генералната посока в процеса на децентрализация обаче трябва да е тази – повече приходи от местни данъци и такси, по-малко трансфери от държавният бюджет.

 

Този коментар е осъществен благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието е отговорност на авторите и не ангажира позицията на USAID или на правителството на САЩ.

Коментарът е осъществен и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF), но съдържанието не ангажира позицията на GMF или на Balkan Trust for Democracy.

Настоящият коментар е част от проект “Securing citizens’ inclusion in public governance through increasing NGO capacity and strengthening consultation process”.


Свързани публикации.