Тест за хора и крави!

Във връзка с протестите на млекопроизводителите в страната, ИПИ предлага на вашето внимание специален тест за оценка на вашата позиция по този жизнено важен за страната проблем.

1) Представете си, че сте млекопроизводител и имате следния проблем: цената на фуража (за изхранване на животните) се вдига и в един момент надвишава цената на самото мляко. Какво предприемате?

А) Повишавате цената на млякото, дори и да е за сметка на продаденото количество.

Б) Отивате пред парламента и настоявате за държавна субсидия – тоест надценката да не бъде поета от този, който купува млякото, а от всички данъкоплатци в страната.

В) Настоявате държавата да финансира производството на специална висококачествена храна за крави, която се раздава свободно на животните.

2) Горепосоченият проблем остава и вие вече сте принуден да действате. Кравите гладуват и нещата изглеждат сериозни. Какво правите?

А) Повишавате цената на млякото, за да изхраните животните. Ако трябва, продавате част от животните на някой, който може да ги изхрани (и съответно да прави бизнес с тях), като с парите се справяте с тежката ситуация.

Б) Чакате кравите да умрат и превозвате труповете пред министерството, настоявайки за допълнителни субсидии. В чест на тази доблестна постъпка, демонстративно разливате половин тон прясно мляко на произволен път в страната.

В) Настоявате кравите да бъдат моментално назначени за държавни служители (със съответните заплати и облаги). Разбира се, запазвате си и субсидията.

3) В цялата тази нажежена обстановка неизбежно възниква и въпросът за визията ви относно организацията на пазара?

А) Наясно сте с кривите на търсене и предлагане и сте чували понятие „невидимата ръка" (но не сте я виждали). Не мислите, че трябва да има каквито и да е субсидии – нито за кравата само по себе си, нито за самото мляко. Малко странно ви звучи, че млякото има „изкупвателна цена" и „лицензирани изкупвачи". Досега сте чували предимно за „пазарна цена".

Б) Икономическата теория ви е като в мъгла, но сте сигурни за едно – трябва да има високи субсидии (както за кравите, така и за самото мляко), които да идват от държавния бюджет, от бюджета на ЕС и въобще от всяко друго място, което разполага с парите на другите хора.

В) Признавате, че идеята за кравите – държавни служители – звучи малко налудничаво, но за сметка на това сте убедени, че всички субсидии се получават заради самата крава или нейният продукт, което ви дава основание да искате пълна автономия на кравите от млекопроизводителите, които експлоатират труда на животните и им прибират субсидиите.

 

Преобладаващи отговори А) – Браво! Има огромна вероятност поне веднъж да сте срещали известната фраза на Адам Смит – „нашият обяд не зависи от благоволението на касапина, пивоваря и пекаря, а от начина, по който тези тримата бранят собствените си интереси".

Преобладаващи отговори Б) – Вие определено сте млекопроизводител и считате, че в икономическата теория печалбата се формира въз основа на някакво преразпределение на средства – за предпочитане във ваша полза.

Преобладаващи отговори В) – Твърде е възможно да сте кравата Милка, дошла чак от Швейцария да разреши проблемите пред сектора в България.


Свързани публикации.