Текущи събития

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В седмицата преди разглеждането на вота на недоверие се случиха поредица събития, които разкриват в голяма степен вярванията и мисленето относно принципите на стопанската политика. Между тях са:

1. Работна група предложи проекти за реформа в здравно осигуряване от 2003 г. Групата включва експерти от здравната комисия към парламента, НЗОК, частни осигурители и консултанти от KPMG. Председателят на здравната комисия поддържа въвеждането на три „стълба“ по подобие на пенсионното осигуряване (задължително в НЗОК, задължително в частен фонд и доброволно). Това би означавало още 2% вноска от доходите на лицата. Както вече писахме (връзка), неефективността е присъща на самия модел на задължително осигуряване в монополен обществен фонд. При все това, НЗОК е натрупала резерв от близо 700 млн. лева. По-разумен изглежда вариантът, при който лицата с доход над определен размер (6000 лв. на година) могат да се откажат от вноските в НЗОК и да се осигуряват в частен фонд.

2. Правителството планира промени в Търговския закон заради оздравителния план на авиокомпания „Балкан“. Целта на промяната е да се изпълни планът дори при несъгласие на един от кредиторите (фирма на Зееви Холдинг). Самата идея да се изменят закони заради единични случаи създава обща несигурност на правната рамка и неравни условия за правене на бизнес. Освен това обаче е важно да се напомни, че т.нар. „оздравителен план“ за Балкан се основава на куха счетоводна схема. Държавата ще получи акции от увеличаване на капитала в размер на неизплатените публични задължения на компанията. На практика това е ренационализация плюс субсидия с пари на данъкоплатците. По подобен начин правителството опрости и 130 млн. лв. дълг на БДЖ. От всичко това излиза, че някои данъкоплатци могат да плащат задълженията си към бюджета в „натура“, т.е. с дялове от собствената си компания, а останалите (огромното мнозинство) – не.

3. Също тази седмица министерството на финансите спря вноса и износа на „Кремиковци“ АД. Причината е натрупани задължения към бюджета и НОИ за около 560 млн. лева (към края на 2001 г.). Изказаните мнения и предложения будят по-скоро тревога. Министър Лидия Шулева е загрижена за възможността работниците в завода да загубят работата си, но явно нехае за несъбраните данъци и осигуровки, които в крайна сметка покриват социалните разходи. Синдикатите от своя страна считат принудителното събиране на данъчните задължение (каквото е предвидено по закон за всички данъкоплатци) за „опит за вмешателство в работите на Кремиковци“. Според тях не било редно работниците да страдат заради грешките на мениджърите на компанията (а кой друг всъщност?). Народният представител от НДСВ Румяна Георгиева предложи временна парламентарна комисия. Всичко това показва липса на каквото и да е разбиране на принципите на правовата държава и пазарната икономика, които се основават на еднакво прилагане на закона за всички.Позицията на финансовия министър Милен Велчев за прилагане на закона към всички изглежда единствената разумна и принципна в целия дебат изобщо; остава да разберем дали ще бъде реализирана.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.