Съвети към упражняващите се в оценка на приватизацията

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Наскоро научихме, че пропуснатите приходи от приватизацията в България са в размер на 26 млрд. долара. Така е според проекта на Доклад за приватизацията в България, изготвен от подкомисията по приватизационен контрол. Тъй като достъпът до черновата версия на този доклад е ограничен, това знаем от разискванията в парламентарната комисия по икономическата политика.Твърдението за „пропуснатите приходи“ се основава на оценката на Световната банка, която така е оценила активите на държавата в началото на процеса на приватизация. Явно след като тази цифра е съпоставена с реализираните приходи, в доклада е направен изводът за обема на пропуснатите ползи. Тъй като докладът е в процес на подготовка, предлагаме няколко бележки по него и съвети за бъдещата работа.1. Оценката на стойността на активите на държавата е счетоводен продукт, който се основава преди всичко на разходите за придобиване на активите в миналото. Счетоводният смисъл на стойността е съществено различен от икономическият смисъл, който може да се визуализира в цената при размяната (виж повече в стойност) . По-конкретно, пропуснатите приходи в приватизацията са пропуснатите по-високи цени, а не по-високите „оценки“ на активите.2. Цената на един актив е тази, на която той се разменя свободно. Ограниченията на свободното прехвърляне на активи вероятно означава пропусната цена. В конкретния случай с приватизацията това ограничение е изборът на купувач по усмотрение. По този въпрос може да бъде намерено в Оценка на системата за следприватизационен контрол в България.3. Няколко прагматични съвета към тези, които пишат доклада: (а) приходите в бюджета не са равни на сумата на договорените цени в приватизацията; договорената цена може да бъде изплатена разсрочено, както и в дългови инструменти; (б) прекият фискален ефект е прекият приток на пари плюс погасеният държавен дълг; прекият приток е трудно оценим поради непрозрачността във вливането и харченето преди 1998 г. (повече виж във Фискални ефекти от приватизацията: случаят на България и Полша)4. Народните представители, занимаващи се с описана благодатна работа, се издържат от избирателите. Не е лошо тези последните да се интересуват дали тези предишните са си чели букварчетата за областите на знанието, където се опитват да бъдат специалисти.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.