Свободата привлича инвестициите(Докладът за стопанската свобода през 2004)

Икономически свободните нации привличат приблизително $ 11 000 инвестицииза един работник, което е 12 пъти повече от $ 845 инвестиции на работникв несвободните икономики според новото проучване на Икономическата свободапо света: доклад 2004[1] . Нации със средна степен на свобода привличат$ 3 319 инвестиции на работник (данните са на база постоянни цени от 1995г. в американски долари).

Докладът изследва както общите инвестиции, така и преките чуждестранниинвестиции (ПЧИ), които имат силно влияние за насърчаване на растежа и технологичниятрансфер. Свободните икономики привличат $ 3 117 преки чуждестранни инвестициина работник, сравнено с $ 444 в средната група, и само $ 68 в страните снай-ниска степен на свобода.

“Интересен е фактът, че преките чуждестранни инвестиции на един работникв устойчиво свободните страни са 45 пъти по-големи от тези в страните страйна липса на икономическа свобода” отбелязват авторите на доклада ДжеймсГуортни, професор по икономика във Florida State University, Гус Ставрос,изтъкнат учен на Florida State University, и Робърт Лоусън, професор поикономика в Capital University, Охайо.

“Нещо повече, продуктивността на инвестициите е 70 процента по-висока викономически свободните нации отколкото в несвободните”, добавят Гуортнии Лоусън.

Икономическата свобода по света се публикува от канадския Фрейзър Институт,в сътрудничество с независими изследователски и образователни институциив повече от 60 страни.

Икономическата свобода насърчава просперитета по два начина: чрез насърчаванена предприемачеството и изобретателността на индивидите и чрез увеличаванена инвестициите.

Икономически свободните нации имат 3.4% растеж на година от 1980 г. до2000 г., сравнено с 1.7% за страните със средна степен на икономическа свободаи само 0.4% за несвободните нации. Резултатите са дори по-отчайващи за беднитестрани. Икономически свободните бедни страни имат ниво на растеж от 5.2%в сравнение с 1.7% за средната група и 0.6% за най-несвободните бедни страни.

Мястото на България в доклада

В последния доклад България се нарежда на 78 място сред всичките 123 страни.Виждаме, че в последните два доклада България се придвижва нагоре в списъка,достигайки оценка 6.0 (за сравнение през 2001 г тя е била 5.7, а през 2000г. – 5.1).

Година

1985

1990

1995

2000

2001

2002

Място на България

46

97

103

106

91

78

 

<td width=69 nowrap valign=bottom style='width:51.9pt;border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid windowtext .5pt;border-right:solid windowtext .5pt;mso-border-top-alt:


Свързани публикации.

 

1995

2000

2001

2002

Обобщена оценка (мястов класацията)

4,6 (103)

5,1 (106)

5,7 (106)

6,0 (78)

1. Размер направителството

4,0

4,0

4,6

4,6

А. Правителственопотребление

6,5

5,2

5,8

5,7

Б. Трансфери исубсидии

6,6

5,8

5,5

5,5

В. Правителственипредприятия и инвестиции

0,0

2,0

2,0

2,0

Г. Най-високапределна данъчна ставка

3,0

3,0

5,0

5,0

(i) Най-високапределна ставка за подоходния данък

3,0

5,0

8,0

8,0

(ii) Най-високапределна ставка за подоходния данък & осигурителните вноски

 

1,0

2,0

2,0

2. Правнаструктура и сигурност на правата на собственост

5,9

5,4

4,8

4,7

А. Независимостна съдебната система

 

4,2

3,2

2,8

Б.Безпристрастност на съдилищата

5,3

4,5

2,9

2,7

В. Защита наинтелектуалната собственост