Субсидиитекато екзистенциален смисъл за една партия

Когато партията ДПС подкрепи синдикатите в техните искания за по-нискиданъци за най-ниските доходи, тя не посмя да се обяви публично за по-високиданъци за по-високите доходи. Това щеше да е начин да се реши бюджетнотоуравнение без ДПС да влезе в разрез с исканията на синдикатите. Обаче,както е известно, тази партия се представя на думи като “либерална”,следователно подобно искане би развалило нейния нов имидж.

Уточнение на цифрите
Всъщност предложеното от МФ “съкращаване” на парите за фонд “Тютюн”и фонд “Земеделие” спрямо бюджета за 2003 г. е 10 млн. лв., а не 25млн. лв., както се твърди в публичния дебат по този въпрос. Съкращениетое 25 млн. спрямо първоначалния вариант на бюджет за 2004 г., който предвиждашеувеличение на субсидиите за тези два фонда с 15 млн. лв. Предложенотосъкращение от 10 млн. лв. е по-малко от субсидията за автомобилен транспортпрез 2003 г., четири пъти и половина пъти по-малко от субсидиите затоплофикациите и седем пъти по-малко от преките субсидии за БДЖ. Предложенотосъкращение за фонд “Тютюн” и фонд “Земеделие” може лесно да се прехвърликъм други сектори. Само че тогава синдикатите отново ще протестират(заради по-високи цени на парното, градския или железопътния транспортнапример).

“Социалната” отговорност“
ДПС не се обяви и за съкращаване на някои държавни разходи – нещо, коетое логично при предлаганите и подкрепяните данъчни съкращения. Така “социалната”отговорност за ефектите от съкратените разходи падна върху правителствотои върху по-голямата партия в управляващата коалиция. Министерство нафинансите предложи съкращаване на разходите за субсидии – за фондовете“Земеделие” и “Тютюн”, както и на държавните железници. Може би товабеше просто липса на въображение (в крайна сметка има толкова другиразходи, които могат да бъдат съкратени), а може би беше съвсем целенасоченход срещу интересите на ДПС. Това беше добър начин да се върне понечаст от отговорността върху депутатите на тази партия. Сега, когатовероятно ще се стигне до съкращаване на други разходи, а не на субсидиитеза фонд “Тютюн” и фонд “Земеделие”, правителството ще има какво да кажена синдикатите, БСП, СДС и т.н.

Ако нямаше субсидии, ДПС нямаше да съществува
Партия с неясна идеология и практически без платформа като ДПС никогане би съществувала в политически свят без субсидии. Единственият източникна подкрепа за подобен политически субект остава обещанието, че ще раздадепарите на данъкоплатците на своите избиратели. Единственият интересна такава партия от участие в политическия ред е разпореждането с (частот) парите на данъкоплатците.

Досега не сме виждали сметка на това как се разпределят ползите отфондовете “Тютюн” и “Земеделие”. (Кой губи е ясно – виж повече в “Социалният”тютюн – но сравнение на загубите с ползите също би било показателноза смисъла от тези фондове.) Не е ясно каква част от парите на данъкоплатцитедостигат до крайните адресати на тази държавна подкрепа; не е ясно колкопечелят от това например прекупвачите и преработвателите на тютюн иземеделска продукция; не е ясно какъв е приносът на субсидирането загангстеризирането на някои отрасли (като складирането на зърното например).Тези изчисления трябва да бъдат представени от тези, които всяка годинасе обявяват за повече пари за тези фондове. Без такава защита на предложенията,решенията не могат да бъдат легитимни.

 


Свързани публикации.