Стопанските жертви

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

Не e възможно да се пресметнат с нужното ниво на конкретика пораженията от терористката атака върху Световния търговски център в Ню Йорк. Съответно на това е трудно да се предвиди какви ще бъдат реакциите на световните пазари и отделните икономики.Монументалните стопански нещастия

Имаме работа с нетипичен случай на т. нар. монументално стопанско нещастие. Такива нещастия са случаите на принудително извеждане от строя на основни институции или възможности на даден пазар или икономика за непревидидимо дълъг период от време от неконтролирани сили. Типични и добре изследвани примери са земетресението в Кобе, Япония, от 17 януари 1995 г., когато загинаха 4 571 души, невъзможността в продължение на десет века Исландия да участва в производството на риба невъзможността развиващи се страни да превърнат в капитал активите и природните богатства, с които разполагат.

Преките въздействия

В четвъртък, Джордж Хорвич от Университета Пърдю, говорейки пред Регионалната среща на Обществото Монт Пелерин, оцени преките загуби от терористичния акт на 200-250 милиарда щатски долара. В основата на неговите оценки е опита му от изследванията на земетресението в Кобе. Сумата включва преките щети, застраховките (включително живот), разходите по възстановяването и операциите за повишаване на сигурността и търсенето на жертвите и пострадалите плюс комисионните от търговия на капиталовите пазари Ню Йорк за две работни седмици.

Сумата не е от порядък, с който икономиката на САЩ, чийто брутен национален доход за 2000 г. е 9,6 трилиона щатски долара, не може да се справи. С тази оценка е съгласен и нобеловият лауреат по икономика за 1992 г. Гари Бекер. Основанията са очевидни: мобилността на капитала, огромните резерви за развитие на икономика и доверието в ценностните основи на американската икономика. Не на последно място – превръщането на идеите в капитал работи най-добре в Америка. Възстановими (и то бързо) са пораженията в областта на човешкия капитал.

Справянето обаче не означава липса на проблематични последици. Рецесията на икономиката на САЩ, а оттам и на европейската и глобалната икономика през тази година изглежда неизбежна. Възможно е тя да продължи и през следващата година.

Засегнатите отрасли

Вече стана ясно, че първият стопански удар е понесен от застрахователните компании. Разходите им по покриване на застрахователни полици засега възлизат на около 25 милиарда долара. Тази сума не включва застраховките живот и презастраховането на капиталови сделки и застраховането срещу загуба на информация, ако последните изобщо са правени. Дългосрочна опасност на сигурността на глобалния застрахователен пазар едва ли има. Възможно е всеобщо повишаване на цените на застраховките в непосредствено бъдеще. Като цяло обаче тази промишленост има достатъчни резерви.

Очевидни са загубите на самолетната индустрия и въздушните превозвачи. Водачите в бранша, например „Боинг“, вече започнаха съкращения на производството и персонала преди месец-два. Увеличените разходи за сигурност ще удължат обслужването на пътниците и стоките и съответно ще съкратят броя на полетите (при на първо време по-високи от сега цени). Това се отнася и за международните, но особено силно за вътрешните полети, от които Америка вероятно има около половината от световния пазар.

Неизчислимите въздействия

Трудно е да се прецени доколко ще бъде засегната световната търговия с капитали. Намаляването на обемите е очевидно. Пазарът на валута извън Америка е само 30% от световната търговия. Доларът остава относително стабилен, което показва всеобщо, макар ситуативно естествено в сравнителна перспектива, доверие в потенциала на икономиката на САЩ. Падането на цените на акциите също е очевидно, обемът в кешово изражение е поне пет пъти под нормалното. Но в някакъв смисъл падането на цените ще бъде здравословно – то ще отсее нежизнеспособните компании и проекти и ще позволи мобилизирането на средства на по-ниски ценови равнища. Пазарът на суверенен дълг е слабо засегнат; възможна е емисия на нови дългови книжа на правителството на САЩ, което в крайна сметка ще има оживително въздействие.

Засега е абсолютно невъзможно да се прецени ефекта от загуба на информация. Инвестиционните банки, както и банките изобщо, търгуват с договори. Информацията за тях е съществена част от пазара и доверието.

Разгръщането на поредица конфликти международни конфликти в отговор на терористичните удари върху Ню Йорк и Вашингтон, са благодатни поводи за развинтване на въображението, но – предвид на всеобщото осъждане на станалото – са слабо вероятни и трудни за преценка като стопански въздействия.

Въздействията върху българската икономика

Вероятно въздействията върху България са ограничени и непреки, т.е. чрез външното търсене. Това произтича от недоразвития до провинциалност характер набългарското стопанство. България не снабдява нито една от засегнатите глобални индустрии. Планираните американски инвестиции, най-вече в Марица Изток, ще се осъществят. Горивата вероятно ще поскъпнат и това ще се отрази в цените на всички стоки, но макроикономически България досега се е справяла с подобни шокове (частично поради обстоятелството, че изнася горива от Лукойл Нефтохим). Износът за ЕС е най-вече на енергоемки стоки с ниска добавена стойност, договорите за тази година се изпълняват. Но един общ спад на икономиката, в частност на тази на Европа, ще се отрази отрицателно на ръста на българското производство (по всяка вероятност) през следващата година.

Няма съществена промяна в начина на проникване на световните пазари, в начина на конкуриране. Т.е. няма да е по-добре на се съревноваваш единствено с ниски разходи за труд. Това като че ли ще продължи да важи само за някои отделни отрасли на българската икономика като електрониката и софтуерната промишленост.

Всеобщата въпросителна

Най-важният проблем, който поставя тероризма след случилото се през тази седмица е: как общата и икономическата свобода може да се защити от силата на разрушителни идеи, когато последните изоставят нормалните измерения на човешката природа – стремежа към поддържане на живота, страхът от загуба на своя собствен живот и желанието за щастие? Повечето хора вярват, че Бог в крайна сметка е добър, но какво от това: как те ще докажат правдоподобието на това свое убеждение?

Интересни материали по темата може да намерите на www.mises.org/


Свързани публикации.