Спад на индекса на потребителските цени през май

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Както очаквахме НСИ обяви намаляване на индекса на потребителските цени (ИПЦ) с 2,1% през май. Натрупаното нарастване на индекса от началото на годината е 2,9%, като остава в рамките на прогнозите от началото на годината (3,5%). Тези данни опровергават, изразените през март и април опасения за драстично нарастване на ИПЦ и неблагоприятно влияние върху икономиката.

Някои наши бележки:

1/ Намаляването на индекса през май се дължи най-вече на спада на цените на хранителните стоки, включени в кошницата на показателя с 4,6%. Най-вероятно това се дължи на сезонни фактори. Цените на нехранителните стоки и общественото хранене също намаляват, но в по-малка степен, съответно с 0,3% и 0,5%. Единствено цените на услугите включени в индекса нарастват с 0,4%.

2/ Както е ставало въпрос и в предишни наши коментари съществува разлика между инфлация и промяна на цените. В икономическата теория инфлацията е монетарен феномен, който отразява намаляването на стойността на парите поради нарастване на паричната маса. В условията на валутен борд и фиксирано парично предлагане това на практика не се случва, а цените се променят в резултат на промяна в стопанските реалности, употребата на ресурсите, технологиите, различни кризисни ситуации и т.н. Предвид отвореността на българската икономика [(износ+внос)/БВП] цените на вътрешния пазар са в зависимост от условията на внос и международните цени. Именно за това например през 2000 г. отчетохме нарастване от 11.4% на индекса на потребителските цени, най-вече в резултат на покачването на цените на петрола. За повече информация може да посетите дискусията по тази и други теми в нашия форум ( виж).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.