Що е то защита на частната собственост и има ли почва у нас?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През седмицата в пресата се появи информация, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предвижда промяна в Закона за държавната собственост, съгласно която при отчуждаването на терени за строеж на инфраструктурни обекти, собствениците вече няма да получават равностойни терени на друго място, а единствено парично обезщетение по пазарна оценка. Според досега действащото законодателство, собствениците на имоти имат възможност да претендират за друг равностоен имот по съдебен ред. В мотивите на МРРБ се казва, че тези дела текат бавно, което блокира изпълнението на големи проекти за продължителен период от време.

Коментар:

1/ В много свои изявления правителството е посочвало и посочва изграждането на пазарна икономика в България като основна цел. Въпреки това, с редица действия в последно време, се посяга върху неприкосновеността на частната собственост, която е първопричина и основа на пазарната икономика. Само за последния месец се появи проектозаконът „Петканов“, който предвижда отнемане на собственост в полза на държавата, преди това запор и разследване, ако има сигнали, че е придобита по незаконен път. Министерството на околната среда и МРРБ пък предложиха миналата седмица, промени в закона за водите, които забраняват частната собственост във водоснабдителната дейност (положителният момент е, че Икономическата комисия на парламента отложи проектозакона). Сега пък се предвижда улеснена процедура на отчуждаване на частни имоти, за да се ускори строежът на инфраструктурни обекти!

2/ Не би трябвало собствениците на имоти да бъдат лишени от възможност да търсят правата си по съдебен ред. В демократичното общество, именно съдът се произнася по неразрешените спорове и разглежда неудовлетворени претенции. В противен случай, се връщаме обратно в годините на социализма, когато по решение на партията се отнемаха и преразпределяха имоти според държавния, тоест партийния интерес.

3/ Не е ясно също така, по какъв начин ще се определя „пазарната стойност“ на даден имот. Ако това става с решение примерно на областния управител, защото „той знае“, е твърде вероятно много собственици действително да бъдат неравностойно компенсирани. Подобно развитие на нещата със сигурност ще демотивира покупката на земя на територията на България, защото се очакват няколко доста големи инфраструктурни проекта.

4/ Азбучна истина е, че изключително важна предпоставка за привличане на чуждестранни инвестиции са защитата на правата на частна собственост в дадена държава. В момента, в който тези права започнат да се нарушават, инвеститорите преориентират интересите си към други държави, където тези права са законово утвърдени и има обществено съгласие, че са ненакърними.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.