Сетиха се за аптеките!

Тези дни стана ясно, че правителството ще предложи да се премахне забраната само фармацевти да могат да откриват аптеки. Въпросната забрана беше многократно коментирана и атакувана от ИПИ в продължение на около година. Въпреки искреното ни задоволство от предстоящото (да се надяваме, че ще стане факт) премахване на това безсмислено и вредно ограничение, едва ли има някакво място за поздравления към правителството. Все пак абсолютно същите хора наложиха тази забрана и сега просто поправят грешката си. Това съвсем не е изненадващо, като се има предвид, че подобно ограничение беше в дълбок разрез с политиката на ЕС и беше просто въпрос на време да се предприемат съответните стъпки за премахването му.

Всъщност, случаят с аптеките дава повод за доста интересни разсъждения. При положение, че аргументите за и против ограничението не са се променили и хората, от които зависи крайното решение също на са се променили, какво ги кара да си променят позицията на 180 градуса в рамките на 1 година. Тук е важно да посочим, че няма никакви данни или изследвания, които да показват какви са реалните резултати от ограничението, тоест и преди, и сега решенията се взимат на база на аргументирани теоретични позиции, международен опит, предположения и т.н.

Единият вариант е всички в правителството внезапно да са поумнели и да са вникнали в аргументацията на ИПИ и всички останали обявили се против ограничението. Рационалният икономически подход, обаче ни води до разсъждението, че правителството е съставено от изключително надарени и умни хора, тоест те няма накъде да поумняват повече. Така че остава вторият вариант, а именно че хората в правителството винаги са знаели кое е правилно и кое – не, но нещо друго ги е подтикнало да поставят подобна забрана върху фармацевтичния сектор. Това „нещо друго" в политиката обикновено са интересите на определена група от хора. В случая, забраната беше в интерес на много фармацевт-магистри (и в ущърб на всички потребители), осигурявайки им гарантирано участие на пазара и напълно затваряне на вратата пред евентуалните конкуренти. Не случайно, още в деня, в който правителството взе решение да отпадне забраната, Българският фармацевтичен съюз (БФС) реагира остро, като „призова депутатите да не приемат предлаганите промени". Интересно, че според тях мярката е „прибързана", тоест тя е правилна, но не и е сега времето. Всичко това обаче е напълно логично – БФС е съставена от фармацевт-магистри и визията му е да защитава интересите на фармацевтите, а не на потребителите или обществото. Тези интереси обаче понякога се конфронтират. Остава само да се надяваме, че правителството и депутатите няма да се поддадат на натиск и ще защитят интереса на хората.


Свързани публикации.