Размисли по данните за БВП

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Според данните на НСИ, брутната добавена стойност се увеличава в реално изражение с 4.4% през третото тримесечие на 2001 г. спрямо същия период на 2000 г., а за деветте месеца – с 5 %. БВП съответно нараства с 4.5% за третото тримесечие и 4.7% за деветмесечието. Инвестициите в основен капитал са нараснали с 18.2% за деветте месеца на 2001 г. и са 16.5% от БВП.

Статистиката е полезна само ако обяснява стопански феномени и тенденции. Данните напомнят картината на полугодието (виж коментара в бр. 43). Това ни дава основание да отбележим поне следното:

1/ Няма никакво противоречие между растеж на БВП и усещане за намалено потребление на домакинствата. За третото тримесечие инвестициите в основен капитал са нараснали с 15.9%, а индивидуалното потребление спада с 1%.

2/ Депозитите на домакинствата са нараснали с 22% за деветмесечието спрямо края на 2000 г., и с 30% до към средата на декември. Намаленото текущо потребление за сметка на увеличени спестявания, и оттам възможност за инвестиции, е рационален избор, който по никакъв начин не може да говори за спад в благосъстоянието.

3/ Няма данни терористичните атаки от 11 септември да са повлияли на инвестициите. Същото може да се каже и за ефекта от неясното през август и септември бъдеще на данъчната политика. Както вече писахме (виж отново бр. 43 ), в България има предимно преки инвеститори, а не толкова портфейлни, и второ, въпросните преки инвеститори са заели или специфични ниши на пазара, или производства, основани на абсолютни предимства. И в двата случая, фирмените стратегии не се влияят пряко и незабавно от цикличността на останалите икономики и политическия риск.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.