Промените в конституцията

Промените в членове 129, 132 и 132 са факт. Място за еуфория обаченяма. Структурните проблеми на съдебната власт с “независимостта”на прокуратурата остават. Не следва да се забравя, че народното представителствозапретна ръкави една след няколко фигури от висш пилотаж, демонстрираниот комисаря Ферхойген.

С аналогично единодушие същото представителство гласува миналата годинана първо четене законопроект, който позволява на прокурорите да семесят в сделки. Този проект не е изтеглен или поне няма лесно достъпнаинформация за това.

Нов законопроект, известен като “закон за конфискация на имуществотопо незаконен начин” е на път към парламента. С него ще бъдат премахнатиняколко основни принципа на правото, между тях – недопустимостта надействие на закони с обратна сила, презумпцията за невинност и предположението,че всичко, което не е изрично забранено, е разрешено.
В по-лека форма подобен замисъл прозира и в други законодателни инициативи.

Ако дори само посочените проекти станат закон, тогава силата на новитеконституционни текстове ще се окаже заобиколена. Например няма даможе да се приложи разпоредбата на ал. 3 на новия член 139, споредкоято несменяемостта на съдии, прокурори и т.н. отпада само при “системнонеизпълнение на служебните им задължения или действия, уронващи престижана съдебната власт”. Защо? Защото законите ще изисква действия, коитоне са съвместими с принципите на правото и престижа на съда, следствиетои прокуратурата.

 

 


Свързани публикации.