Производството в 160 общини намалява в пандемичната година

Въпреки относително бързото възстановяване на повечето от местните икономики през 2020 г., при много от тях се наблюдават спадове в произведената продукция спрямо предишни години. Това показва прегледът на данните за производството на нефинансовите предприятия, които разглеждаме днес на „265 ИСТОРИИ ЗА ИКОНОМИКА“.

 

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/220

През 2020 г. не се наблюдава особено пренареждане на лидерите по номинална произведена продукция сред общините. Лидер продължава да е столицата със 76 милиарда лева, следвана от Пловдив с 11 милиарда и Варна със 7,7 милиарда лева. „Топ 10“ се допълва от големи икономически центрове, като изключение прави община Марица в индустриалната периферия на Пловдив с над 2 милиарда лева стойност на произведеното през годината. Извън големите градове, където доминират услугите, именно такъв е профилът на малките общини с висока произведена продукция – минни, енергийни или преработващи центрове, сред тях Гълъбово, Раднево, Девня, Раковски, Елин Пелин.  С над милиард лева продукция са общо 30 общини, а с под 100 милиона – 136. Конфиденциалността на информацията скрива от картата някои общини, които имат много големи предприятия, доминиращи местната икономика – такива са Пирдоп, Челопеч и Мирково. При наличие на данни общините от Средногорието също биха тежали на картата, както се вижда от доброто представяне на Панагюрище.

Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/221

Картата с данните за произведената продукция на човек от населението е по-интересна, тъй като отнема естественото предимство на големите общини и показва по-разнообразна картина. Претегляйки продукцията спрямо населението, се вижда, че Столична община (с 58 хил. лв. продукция средно на човек) е на 7-о място. Водачите в страната по произведената продукция на човек от населението са малки общини със силна индустрия и енергетика – Гълъбово (159 хил. лв.), Девня (135 хил. лв.), Кнежа (70 хил. лв.), Божурище (67 хил. лв.), Марица (64 хил. лв.) и Раднево (62 хил. лв.). Отново отчитаме, че най-вероятно малките общини с големи предприятия в Средногорието също биха били сред лидерите по този показател, но данните са конфиденциални.

 Интерактивна версия: https://265obshtini.bg/map/222

Кризисната година води до спад в произведената продукция на човек от населението в 160 общини, най-видимо в такива с изявен фокус върху туризма – Несебър например регистрира спад от над 55%. Сред големите икономически центрове най-значителния спад е в областния център Бургас, с 33%, а общините с над 20% свиване на производството са 20. Благодарение на положителната динамика на информационните технологии и строителството столицата запазва ръст на продукцията си, но с 2,8% – многократно по-бавен от 11,5% година по-рано. Положителна динамика запазват също и Пловдив и свързаните с него индустриални общини. Конфиденциалността на данните не позволява сравнение между 2019 и 2020 г., но между 2018 и 2019 г. абсолютният шампион по ръст на продукцията е Крумовград – с цели 308%!


Свързани публикации.