Програма за улесняване на търговията и транспорта в ЮИЕ (Trade and Transport Facilitation in SEE Program – TTFSE)

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Тази инициатива се организира от Световната банка, като целта е осъществяване на постоянен мониторинг и анализи на състоянието на търговските и транспортни връзки между балканските страни. Последният доклад в рамките на проекта ( виж) разглежда качеството на митническите услуги в региона и прави предварителна оценка на влиянието на процеса на хармонизиране със законодателството на ЕС. Изследването се основава на полево проучване, обхващащо 150 фирми от Балканите, като резултатите се сравняват с подобен анализ, проведен през 1999 г. Специално внимание се отделя на следните въпроси: как самите пазарни субекти оценяват работата на митническата администрация, време и разходи за осъществяване на транспортните услуги, развитие на търговията.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.