Профил на посетителя на „квАРТал Фестивал 2018”

Проект „Икономически профил на квАРТала – оценка и перспективи за развитие” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма Европа 2018 от Институт за пазарна икономика. Мненията и/или заключенията, изразени в материала, не представляват официално становище на Столична община.

В периода 14-16 септември се проведе третото издание на „квАРТал Фестивал” в София. Фестивалът може да се разглежда като витрина на по-общите усилия за развитие на карето между бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Сливница”, бул. „Васил Левски” и бул. „Княз Александър Дондуков” – наричано за краткост „квартала” в текста, и превръщането му в творческия квартал на столицата. Целенасочени усилия в тази посока, в т.ч. организацията на фестивал през последните три години, се полагат от „квАРТал колектив” – група, възникнала спонтанно и съставена изцяло от хора, който живеят или работят в квартала.

През тази година ИПИ, заедно с „Алфа Рисърч” и с подкрепата на Програма „Европа” на Столична община, се нае да извърши икономическа оценка на квартала, която да очертае перспективите през творческото развитие на района. В пълен вариант анализът на ИПИ ще бъде представен в средата на месец октомври. Дни след края на фестивала обаче е удачно да представим някои от основните данни, които получихме от допитването сред посетителите на фестивала и да очертаем техния профил. В рамките на уикенда 15-16 септември колегите от „Алфа Рисърч” направиха интервюта със 100 посетители на фестивала.

На първо място е видно, че към момента фестивалът е в огромна степен насочен към софиянци – 97% от анкетираните живеят в София. По-голямата част от тях не живеят в квартала – 45% са от по-далечен квартал на столицата, 36% са от съседен/близък квартал и едва около 16% са от самия квартал. Интересна е и разбивката на посещенията на квартала по принцип, тоест извън рамките на фестивала – 25% от анкетираните посещават квартала всеки ден и други 29% поне веднъж седмично, тоест около половината от посетителите са чести гости в квартала. Сред останалите обаче картината е различна – 25% идват поне веднъж месечно и близо 22% не посещават района извън рамките на фестивала.

С други думи около половината от посетителите на фестивала не са част от всекидневния живот на квартала, но фестивалът провокира интереса им към района. Цели 92% споделят, че биха посетили квартала извън рамките на фестивала, тоест положителните впечатления от събитието най-вероятно водят и до промяна в нагласите на хора, които по принцип не идват в тази зона – най-вероятно излизат в центъра, но не прескачат мисловната граница на бул. „Дондуков”. Повече детайли за профила на тези хора, в т.ч. къде по принцип излизат в София, ще представим по-нататък, след детайлната обработка на отворените въпроси от допитването.

Цели 58% от анкетираните споделят, че посещават фестивала за първи път, което говори, че събитието вече стига и до нова публика. Описанието на района е доминирано от думата „интересен” (54% от анкетираните са я избрали). Другите три водещи думи, които са посочени от 25-30% от анкетирани, са „артистичен”, „алтернативен” и „западнал”. Тази комбинация е любопитна, тъй като отговаря на общата идея за трансформирането на квартала и вдъхването на нов живот с насоченост към творческите индустрии. Одобрението на идеята районът да се превърне в целогодишен творчески квартал на столицата е на практика единодушно – 79% напълно одобряват и още 20% по-скоро одобряват.

Над половината от анкетираните (56%) са концентрирали своето посещение на фестивала в рамките на един ден, което не е изненадващо за такъв тип събития. Средният брой на обектите, посетени от анкетираните в рамките на квартала, достига 10, като тук включваме както търговските обекти, така и градските пространства, които бяха използвани за различни събития. Средното време, което анкетираните са прекарали в квартала, е около 4-5 часа в рамките на един ден. Последното не е за пренебрегване, тъй като показва, че посетителите, в т.ч. такива, които по принцип не стъпват в този район, са прекарали значимо време в квартала и потенциално интересът им към мястото вече е провокиран. Важно е да се отбележи също така, че 80% от анкетираните споделят, че са дошли специално за фестивала, тоест не са случайно преминаващи.

Трите най-силни аспекта на фестивала, който получават много висока оценка сред поне 90% от анкетираните, са: 1) „Разнообразието – възможността за различен уикенд в градска среда”, 2) „Инициативата да се облагороди градското пространство в този район” и 3) „Културната стойност на фестивала”. Единственият аспект, който получава под 50% високи оценки, са обособените зони за отдих в градска среда. Такива наистина почти липсват в рамките на квартала, като тук е повлияло и това, че фестивалът премина без да се затварят улици и при наличието на автомобили. Силно положителни са и оценките по отношение на локацията – по 95% от анкетираните определят мястото като „подходящо” и „достъпно” за подобен тип събитие.

Като цяло отговорите на посетителите на фестивала до голяма степен потвърждават предварителните очаквания. Ясно се открояват силните страни на квартала, както и най-големите предизвикателства занапред. Важното към момента е, че самият фестивал е успял да привлече нова публика и да провокира интерес към района. В идните седмици екипът на ИПИ, заедно с колегите от „Алфа Рисърч”, ще завършим както обработката на пълните данни от допитването сред посетителите, така и фокусираните анкети сред собственици и управители на търговските обекти в района. В допълнение ще представим и направената типология на всички обекти в рамките на карето. В края на месец октомври ще бъде представен и пълният доклад на ИПИ.


Свързани публикации.