Президентът и развитието

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Независимо от това кой ще спечели изборите за президент в неделя, от значение са следните функции на президентската институция. Става дума за значение за развитието на икономиката и държавната машина, както и политическата система на страната. Не става дума за покачване на доходите или за привличане на чужди инвеститори. Влиянието на президента върху всекидневното правене на политика и стопанския живот е опосредено.

Президентът по Конституция е котвата на политическата система по време на криза. Такава настъпва при гласуване на недоверие и/или оставка на правителството при някакъв повод. Прякото участие на президента се изисква за преодоляване на правителствени кризи. От неговия (нейния) авторитет зависи скоростта и посоката на преодоляване на кризи. По този начин президентската институция може да предотврати, намали или увеличи обществените разходи (време и други средства) за преодоляване на кризата. Правителствената криза от 1992 г. и 1996-1997 г. доста ясно онагледяват какво имаме предвид.

Другият съществен, но също непряк начин на влияние на президента върху стопанските дела и благосъстоянието на обществото, е влиянието на тази институция върху работата на законодателното събрание. Инструментите на това влияние са два: отлагателно вето и право на сезиране на Конституционния съд. През 1995 г. и 1996 г.съчетанието на тези два инструмента предотврати тридесет и пет посегателства на законодателите върху права на разпореждане с частна собственост, най-вече земя. Сезиране на Конституционния съд с най-трайни последици изглежда е предизвикването на становище на съда по повод чл. 41 от Конституцията-правото на обществото (отделният гражданин) да знае. В резултата на това тълкуване се появи Законът за достъп до обществена информация и предстои определянето на ограниченията на това право със закон.

Вероятно най-странната особеност на президентската кампания е обстоятелството, че никой не говори за тези конституционни функции на президентската институция. От тяхното упражняване ще зависи не малък дял от бъдещето на страната.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.