Премахнете централните банки*

Монополът върху парите означава един безкраен цикъл на бумове и спадове

Трябва ли Федералният резерв (Фед) да бъде премахнат, както конгресменът Рон Пол и други поискаха? Републиканските кандидат-президенти се съгласиха за смяната на Бен Бернанке като председател на Фед и много от тях са еднакво критични към бившия председател на Фед – Алън Грийнспан. Мнението, че г-н Бернанке и г-н Грийнспан не са успели да свършат добре работата си, се споделя от много икономисти и финансови публицисти. Но, ако не г-н Бернанке, кой? И ако не Фед, какво?

Една от критиките към Фед и другите централни банки е, че водеха политика на инфлационно целеполагане (2% инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени) и заради това не обърнаха внимание на образувалите се балони в цените на недвижимите имоти и фондовите пазари, които бяха подхранени от прекалено бързия паричен растеж и в крайна сметка станаха основен източник на продължаващата финансова криза.

Ясно е също така, че настоящата политика на Фед на ултраниски лихвени проценти от по-малко от 1% за банките и фондовете на паричния пазар, съчетано с високите темпове на инфлация от 3,9% за изминалата година, е формула за ново бедствие. Ако един спестител може да получи само 1% върху паричните спестявания, но инфлацията възлиза на почти 4%, то спестителят губи 3 % от парите си всяка година под формата на инфлационен данък. Лихвените проценти под темпа на инфлацията подкопават финансовите институции, възпрепятстват бизнес решенията за разпределяне на капитал и ще намалят бъдещите темпове на икономически растеж и създаването на работни места.

Най-общо казано, Федът и другите големи централни банки правят тези, които най-трудно могат да се предпазят от инфлацията или загуба на работното си място, по-бедни и изпращат погрешни сигнали към бизнеса, което на свой ред се отразява отрицателно на световната икономика.

Изпитвам някакво съчувствие към управителите на централните банки, защото те са поели една невъзможна задача – а именно, да бъдат по-умни от пазарите „и да вървят срещу вятъра.“ Освен това, те са обременени с коригирането на проблем, предизвикан от политиците в правителства, които са натрупвали дълг много по-бързо, отколкото техните икономики са в състояние да понесат. Централните банки могат да се отърват от проблема с дълга чрез инфлация на националната валута (т.е. намаляване на стойността си чрез печатане на твърде много пари) до точката, където дълговете са почти без значение, но както разбрахме през 70-те години, инфлацията успява само да направи почти всички по-бедни.

Основният проблем е, че правителствата държат на паричния си монопол, една идея, която е подкрепяна от повечето икономисти. Австрийската икономическа школа, най-вече покойният Нобелов лауреат Ф. А. Хайек, са скептично настроени към този възглед. През 1976 г. Хайек пише една от своите класически книги „Денационализацията на парите“, в която твърди, че парите не се различават от другите стоки и че могат да бъдат по-добре създавани чрез конкуренция между частни емитенти, отколкото чрез правителствен монопол.

Хайек пише в заключението на книгата си: „Премахването на държавния монопол върху парите беше замислено с цел предотвратяването на пристъпите на остра инфлация и дефлация, които измъчват света през последните 60 години. Анализите показват, че това е също толкова необходимото лекарство за една по-дълбоко вкоренена болест: повтарящите се вълни на депресия и безработица, които са представени като присъщ и смъртоносен недостатък на капитализма.“

Аз все още вярвам, че докато управлението на парите е в ръцете на правителството, златният стандарт, с всичките му несъвършенства, е единствената до голяма степен безопасна система. Но със сигурност можем да се справим по-добре от това, макар и не чрез правителството.

И накрая: „Ако искаме свободното предприемачество и пазарната икономика да оцелеят … нямаме друг избор, освен да заменим монопола на правителството върху валута и националните валутни системи чрез свободна конкуренция между частни банки… Ние винаги сме имали лошо парично състояние, защото на частните предприятие не е било разрешено да ни осигурят по-добро. „

Критиката на Хайек към централните банки и държавния паричен монопол е напълно подкрепена от емпирични доказателства. Американският долар, например, сега е на стойност едва 1/22 от това, което е струвал, когато Федът беше основан през 1913 г., като повечето други централни банки имат дори по-лоши резултати. Има много групи, които са експериментирали – и все още експериментират с частни валути, но веднага след като те започнат да получават някои извлечения, за да видят, дали техните валути наистина ще фунционират, военщината от Министерството на финансите и Вътрешната служба по приходите ги затваря. Ще бъде трудно да се премахне монополът на правителството върху парите, защото той е толкова печеливш за политиците. Сеньоражът, безлихвените парични потоци и инфлацията осигуряват огромни приходи на правителството, които политиците обичат, без да изглеждат като явни данъци.

Но има някаква причина да сме обнадеждени, защото много ярки и креативни хора експериментират с частни пари в Интернет. Напредъкът в изчислителната мощност и технологиите за криптиране дават все по-голяма възможност на хората да печелят около разрушителнителния монопол на държавните пари. С малко късмет и известна подкрепа от страни, които не са част от американския долар, еврото и блоковете на японски йени, свободните парични средства може все пак да успеят. Ако това не стане, ние ще продължим да бъдем обречени на живот на бумове и спадове, а инфлацията и дефлацията, както и централните банки ще продължават да заковават с гвоздеи всички нас на кръста на държавния паричен монопол.

* Статията е публикувана за първи път във вестник „Washington Times“ в понеделник, 24 октомври, 2011 година. Оригиналният текст е достъпен на тук . Преводът е с любезното позволение на автора. Преводът е на Емилия Шехтова – стажант в ИПИ.

** Ричард У. Ран е старши сътрудник в Института Като и председател на Института за глобален икономически растеж. Той е председател на Консултативния съвет на ИПИ.


Свързани публикации.