Представяме ви –

Word Format (Word Format)

Уебсайтът на SSCO, дъщерна компания на Креста Маркетинг ТП – www.ssco.bg предлага профили на български компании и индустрии. Профилите на компаниите съдържат следната информация:

– Кратка информация, извлечена от счетоводните отчети на компанията;

– Бизнес и финансов профил;

– Котировки – търговията с акции на компанията на Българската Фондова Борса – София (БФБ – София);

– Графики – детайлно графично представяне на търговията на компанията на БФБ – София;

– Анализи – последни анализи за компанията в PDF формат;

– Счетоводни отчети (отчет за приходите и разходите, баланс, и финансови коефициенти за последните три години);

– Новини (свързани с компанията);

– Съобщения – дискусионен форум.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.