Правителството поправи проектозакона за държавния дълг

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Проектозаконът за държавния дълг, чиито автор е Министерския съвет, е пример за смисъла на предварителното обсъждане на регламентите и евентуалното им положително влияние върху качеството на съответния регламент. Както вече коментирахме миналата седмица, три парламентарни комисии изслушаха вносителите на два законопроекта за държавния дълг (Надежда Михайлова и група народни представители и Министерски съвет) и поради липса на консенсус по спорните въпроси отложиха гласуването им на първо четене. В рамките на една седмица правителството (по-точно Министерството на финансите) направи корекции в своя проект. Той беше гласуван на първо четене в комисията по икономическа политика в сряда (6 януари).

Новото е: 1/ Дълговете на общините и на социалноосигурителните фондове се включват към консолидирания държавен дълг. Министерството на финансите ще вписва в поддържания от него регистър и тези дългове. Според първоначалния проект тези дългове бяха изключени от държавния дълг. Представители на Министерството на финансите твърдяха, че тези дългове не се вземат предвид при изчисляването на съотношението дълг спрямо брутен вътрешен продукт, което според Маахстритските критерии не трябва да надвишава 60 %.

2/ Въвежда се лимит върху емисията на нов дълг чрез изискването съотношението на неизплатената част на консолидирания държавен дълг (т.е. със споменатите по-горе дългове) в края на годината към прогнозния БВП да не надвишава това от предходната година, докато това съотношение е над 60 %. Такъв лимит липсваше в първоначалния проект. Мотивите тогава бяха, че така се осигурява „гъвкавост“ на правителството при провеждане на активна политика на управление на дълга. Както вече коментирахме, няма гаранции, че ползите от подобна „гъвкава“ активна политика ще надвишават разходите и ще оправдават риска от провеждането й.

3/ Министърът на финансите получава право да ограничава емисията на общински дълг или на дълг на социалноосигурителните фондове, ако съществува опасност да се наруши лимита върху емисията на дълг.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.