По-добро регулиране чрез прилагане на механизма оценка на въздействието на регулациите (ОВР)

Институт за пазарна икономика има дългогодишен опит в разпространяване на опита и изготвянето на оценки на въздействието на регулациите. На специализираната страница за оценка на въздействието http://ria-studies.net/home-bg/, която се поддържа от ИПИ, ще се представят анализи и коментари на законопроектите в България, най-добрите практики в ЕС и по света по отношение на оценка на въздействието на регулациите и практически примери за такива оценки на местни закони и регулации. Експертите на ИПИ ще следят и за качеството на извършваните оценки на въздействието на проектозакони от Звеното за по-добро регулиране, след като бъде създадено и институционализирано в рамките на държавната администрация в България.

 

 


Свързани публикации.