Пет случки при плащането на данъци. (Реконструкция)

Ако сте решили да си платите данъците през първата седмица на новата година, то е вероятно просто от желание да спестите 5 на сто от данъка, а и за да разберете как работи новата система. Иначе решението е равно на самоизтезание.

Най-вероятно е да ви се случи следното.

1. Естествено първо трябва да си попълните данъчна декларация. Нея не можете да купите никъде, но ще трябва да я намерите и разпечатате от Интернет страницата на министерството на финансите. Страницата на агенцията по приходите не работи, въпреки че за тази агенция се заделят бюджетни средства от няколко години. Инструкциите за попълване през въпросната седмица или липсваха, или бяха трудни за намиране, а ако ги намерите, би трябвало да направите и справки с новите закони, за да не би да объркате нещо. Тези закони също щяхте да намерите в Интернет или електронен вид, ако сте абонат на „Юридическа енциклопедия” или на някоя от фирмите, които разпространяват в този вид „Държавен вестник”, т.е. онова, което народните избраници са измислили да вменят като задължение на избирателите.

2. Опашките в агенцията, обаче, не са от хора, които внасят годишния си данък, а от онези, които оправят свои и фирмени сметки с НОИ. Тъй като в новото учреждение предишното формално деление между НОИ и общи данъчни е запазено, служителката, която приема данъчни декларации, би следвало да е относително свободна, защото ентусиазираните като вас са малко. Когато подадете декларацията на гишето, служителката ще ви каже, че декларацията, която подавате, не е онази, която трябва да подавате. Тя просто не е ходила в Интернет, а при „тях” декларации няма. Като цяло не е трудно да я убедите, че в Интернет страницата на министерството на финансите декларацията е точно такава. Ако не ви вярва, някой от началниците вероятно ще я разпознае.

3. Тъй като сте решили да подадете декларация и сте пресметнали 5-те на сто, вие вероятно ще поискате от служителката и да прегледа онова, което сте попълнили: вие искате да внесете парите, а тя, както казахме, няма много работа. Вие сте толкова уникален случай, че могат да се опитат да ви отпратят. Естествено вие не се съгласявате, защото тъй или иначе сте там, не сте вече сигурен (сигурна) в себе си и защото смятате, че няма смисъл да внасяте парите, а след това да уреждате отношенията си с учреждението (ако някъде случайно има грешка).

4. Служителката не би трябвало да ви откаже. Но понеже не познава добре новата данъчна декларация, трябва да се въоръжен(а) със знанието на няколко закона. Например, ако се осигуряване доброволен частен пенсионен фонд, през тази седмица служителката най-често няма да знае какъв процент от данъците се дисконтира с вноските във фонда. Тогава, когато посочите по кой член от данъчно осигурителния кодекса ползвате това право, може и да ви повярват, а може отново да повикат началника, който да знае, да ви повярва или не. Ако сте убедителен (убедителна) в държанието и обясненията се, почти сигурно е, че ще ви повярват. А щом това се случи и проверят сметките в декларацията, вие вече ще можете да платите.

5. Това трябва да стане по нова банкова сметка в поделението на Банка ДСК. Тъй като банковите сметки са нови, никой не ги знае, пред и в ДСК също е пълно с хора. Те се блъскат да разчетат какво пише по разлепените по стъклата бележки и образци. Суматохата се утежнява и от обстоятелството, че хората предпочитат да задават въпроси на банковите служители, а не на данъчните власти. Разлепените бележки, образци и банкови сметки ги няма в Интернет. След като сте се поблъскали, изпитали съжаление към банковите служители, недовиждащите и несигурните в себе си граждани и сте изтърпели неизбежното блъскане, вие вече би трябвало да се си платили данъците за 2005 г.

Честито. За да сте си изпълнили към днешна дата задълженията като данъкоплатец, не е задължително да сте мазохист или мазохистка.

 

 

 

 

 


Свързани публикации.