Отвъд стопанските нещастия

Изтеглете сборникът „Отвъд стопанските нещастия

 

Предговор

През 1992 г. известният исландски икономист Трейн Егертсон въвежда в икономическия речник термина „монументални стопански нещастия“.

Според него това са такива стопански развития, при които в продължение на десетилетия институционалната уредба на икономиката възпрепятства производството на благосъстояние и човешкото експериментиране в търсене на по-добро използване на наличните ограничени ресурси.

За България почти със сигурност може да се твърди, че (засега) се е измъкнала от сценария на монументалните стопански нещастия.

След 1993 г. Институтът има известна заслуга за това развитие. Но основният принос е на гражданите, предприемачите и инвеститорите на България.

Важна мисия на следващите години е да не бъде допусната промяна на посоката и стореното да бъде по възможност подобрено.

Този сборник показва как сътрудниците на ИПИ и техните колеги, приятели (част от тях предоставили текстове, публикувани другаде) и стажанти са анализирали различни процеси, събития и феномени за периода 1993 – 2013 г. За съжаление някои текстове са се загубили и могат да бъдат видени само в архивите на пресата от началото на 1990 г. (но част от изданията ги няма и в библиотеките).

Подборът на материалите е на Красен Станчев, Десислава Николова, Петър Ганев и Явор Алексиев. Техни са и анотациите към отделните материали. Техническата подготовка на изданието е дело на Явор Алексиев.

Красен Станчев, председател на Съвета на ИПИ


Copyright: IME 2013/ИПИ 2013


Свързани публикации.