Отворено писмо относно превишаването на правомощията на ИВСС спрямо БХК

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

от

 

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“,

ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА“  и

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ“

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНЕ НА ИНСПЕКТОРАТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

 

ИПИ

 

Предсрочното условно освобождаване на австралийския гражданин Джок Полфрийман породи безпрецедентна атака срещу съдебния състав, постановил решението. Както ИПИ писа по-рано, министър председателят, главният прокурор, министърът на правосъдието и отделни министри, политици, журналисти и граждани сатанизираха съдиите и особено председателя на съдебния състав Калин Калпакчиев.

Тогава Висшият съдебен съвет (ВСС), вместо да изпълни своите правомощия (уредени от вътрешното и международно право) да защити съдебната независимост, направи немислимото – институционализира тормоза над съдебния състав. Освен че излезе с позиция, чрез която се присъедини към монолитността на атаката, ВСС препрати сигнала от младежката организация на ВМРО относно тримата съдии за проверка от инспектората на ВСС (ИВСС) .

Вместо да обяви подобен сигнал за недопустим, тъй като формално не отговаря на изискванията на ЗСВ (чл. 175л), ИВСС образува проверка по случая. Подобно развитие на казуса само по себе си предизвиква достатъчно безпокойство. Особена тревога обаче будят и действията на инспектората по проверката, а именно надвишаването на правомощията на органа чрез отправяне на искане към Българския хелзинкски комитет (БХК). Искането е за предоставяне на писмена информация по 12 въпроса, свързани с Джок Полфрийман, със съдиите Калин Калпакчиев, Весислава Иванова и Виолета Магдалинчева, както и с участието на БХК в обсъждания на изменения в Наказателно-процесуалния кодекс. Подобни действия са недопустими и назаконосъобразни.

Възмущението от предприетите от инспектората действия изразяваме с общо отворено писмо заедно с Български адвокати за правата на човека и Български институт за правни инициативи.

Пълния текст на писмото може да намерите тук.


Свързани публикации.