Опростяване на лицензионните режими и прозрачна приватизация ли?

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

През изминалата седмица в бр.57 на Държавен вестник бе публикувана Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители.

Коментар:

1/ Тази наредба е поредното доказателство за това, че у нас всяко чудо е за три дни. Месец и половина след като междуведомствената група „Василев“, направи инвентаризация и оценка на лицензионните и разрешителните режими в страната и излезе с препоръка за отмяна на лиценза за оценка на обекти, подлежащи на приватизация, МС прие наредба, въвеждаща лиценз за оценители.

Страничният наблюдател се пита: Това проблем с координацията в МС ли е или проблем с липсата на обща политика по въпроса? Какъв беше смисълът да се инвентаризират режимите и да се правят препоръки, с които така или иначе никой не се съобразява? Началото на реформа ли беше тази инвентаризация или просто имитиране на дейност с цел демонстриране на съпричастност към проблемите на бизнеса?

2/ Независимо от големия шум, който се вдигна покрай работата на междуведомствената група, за правото на административна преценка, установено в болшинството от нормативните актове, въвеждащи режими, новата наредба е написана по познатия ни начин:“чл.19 (2) т. 6. други условия в зависимост от специализацията на курса“ и „чл.21 (2) т.6. други документи съгласно изискванията на документацията по чл.19.“

Отново някой на място ще преценява и ще решава какво влиза и какво не в тези „други“. Отново правилата на играта ще са непрозрачни, обтекаеми и установени с множество поднормативни актове.

3/ Интересно звучи и един от мотивите за отнемане на лиценза: „в случай, че извършени от оценителя приватизационни оценки са били отхвърляни повече от три пъти.“ Съгласно наредбата общинските съвети са длъжни да уведомяват Агенцията за приватизация за всеки случай на отхвърляне на приватизационната оценка.

Тук възниква въпросът: Защо е нужно оценителите да преминават през специален курс на обучение и да получават специален лиценз, след като според законодателя всеки възложител (Общински съвет, например) е достатъчно компетентен да знае каква е реалната оценка на имота и ако каже, че направената от оценителите оценка е невярна, то това е безспорен факт и означава, че оценителя е некомпетентен? Ако се приеме за вярно, че възложителят е точно толкова компетентен, колкото и оценителя, то тогава излиза, че лицензирането на оценителите не се прави с цел удостоверяване наличието на специален ценз, а с цел осигуряване на свободна пазарна ниша и доход за точно определени субекти. Освен това „повече от три пъти“ четири ли означава или може да е и 6 (което също е повече от 3)?

4/ В доклад на ИПИ от 2000 (виж Оценка на системата за следприватизационен контрол в България) препоръчахме основните промени в правилата на процеса да бъдат:

“ задължаване на приватизационните агенти да използват търгове и публично предлагане освен в случаите на изрично изброени компании.

“ в случаите на „закрити“ процедури – конкурси и преговори – задължаване на агентите да изброят критериите за оценка на офертите в Решението за откриване на процедура.

С една дума, предложенията се отнасят за по-малко възможност за усмотрение в ръцете на администрацията, следователно повече прозрачност, по-висока скорост и вероятно повече приходи в бюджета. Поредицата от промени в регулирането на процеса от края на миналата година досега – включително последните 3 наредби на МС – показват, че правилата остават без съществена промяна, а разбирането на правителството продължава да бъде „приватизацията е търсене на най-добрите нови собственици, които да развият предприятието“. В частност, задължителните оценки на предприятията и произтичащите от тях разходи имат смисъл, само при наличието на минимални офертни цени; ако пък минималните цени продължават да бъдат част от процедурите, това ще е още едно доказателство за липса на същинска промяна в правилата и практиките на приватизиране.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.