Назад

Обвинение срещу Amazon  за 1 милиард долара печалби от нелоялна конкуренция

В началото на ноември Федералната комисия по търговия (ФТК) в САЩ, заедно с главните прокурори на 17 щата, завежда дело за монополизация в онлайн търговията. Комисията насочва обвинението към един от петте американски гиганта – Amazon – за използване на редица „наказателни и принудителни практики“, насочени към задушаване на конкуренцията по отношение на цени, избор на продукти и качество, както и чрез възпиране на потенциални конкуренти да привлекат критична маса доставчици и клиенти, и така да застрашат доминацията ѝ.  Компанията е поддържала своята монополна позиция на пазара и е реализирала неправомерни печалби на гърба на потребителите, чрез:

  • Промени на резултати в търсачката, „погребвайки“ оферти на конкуренти с по-ниски цени;
  • Понижаване на качеството на обслужване чрез умишлено разменяне на подредбата на конкуриращи се стоки с платените продукти и рекламата им;
  • Налагане на високи такси за продавачите, които сумарно са достигали близо 50% от общите им приходи;
  • Задължаване на клиентите си да купуват функцията “Prime”, превръщайки я на практика в неизбежно условие за успешно водене на бизнеса в платформата, както и да използват само нейните услуги за логистика и доставки.

Според председателя на Комисията Лина М. Хан,   „Искът се основава на подробни обвинения, които демонстрират как Amazon използва своята монополна позиция, за да се обогати, като същевременно повишава цените и влошава услугите за десетките милиони американски домакинства, които пазаруват на платформата, и стотиците хиляди фирми, които разчитат на Amazon да стигне до тях.

Едно от най-главните обвинения е създаването и употребата на алгоритъм, с който Amazon следи дали когато повиши цената на даден собствен продукт конкурентни ритейлъри го следват, и ако да – цената остава висока, а ако конкурентите не повишат цената си, Amazon отново връща ниската си цена – т. нар. Project Nessie. В обвинението е посочено, че от момента на тестване на алгоритъма през 2010 г. до момента Amazon предполагаемо е ощетил с около 1 млрд. долара американските домакинства. Алгоритъмът е спрян през 2019 година от компанията след обществен дебат и натиск, но ФТК твърди, че след това компанията бързо започва отново да го използва.

Това е интересен случай в съвременната история, тъй като през последните години наблюдаваме тенденция „петимата гиганти“ (Amazon, Google, Meta, Apple, Microsoft) да се сблъскват с най-различни обвинения както в САЩ, така и в ЕС.  Амазон стана най-голямата логистична компания в САЩ (с 4,8 млрд. доставени пратки), чиято пазарна капитализация продължава да расте. Нарушаването на конкурентното законодателство, за което компанията е обвинена, е в основата на разбирането за функциониране на пазарната икономика – принципа за осигуряване на равно участие и достъп до пазара на фирмите по начин, който не позволява някоя от тях да злоупотребява с господстващо положение, като влияе върху цените на целия пазар и действията на останалите пазарни играчи.

Също така не трябва да се забравя, че в рамките на Европейския съюз Amazon има около 181 млн. потребители  – търговци и граждани – в страните членки. След тригодишно разследване на практиките на платформата на европейския пазар, Amazon и Европейската комисия постигат споразумение в края на 2022 г., с което компанията поема ангажимент да прекрати част от нелоялните практики и да промени търговските условия за клиентите си, избягвайки риска от глоба, потенциално достигаща 10% от общия си оборот.

Към момента Комисия за защита на конкуренцията в България, която има правомощия да проучва дейността и евентуално да налага санкции на чуждестранна компания, ако тя нарушава конкурентното законодателство, не се е занимавала с практиките на Amazon. От една страна, компанията няма на пръв поглед монополно положение, но в същото време тя вече се е интегрирала с DHL – най-голямата компанията за доставка в Европа, и заема все по-силни позиции както у нас, така и в целия ЕС. Трябва да припомним, че преди точно две години – ноември 2021 г. – КЗК стартира секторен анализ на пазара на електронна търговия с потребителските стоки и услуги на територията на страната. Засега обаче резултати от проучването няма.


*Статията е подготвена със съдействието на Никита Швецов, стажант в ИПИ


Свързани публикации.