Образованието – време е за реформи

Едно събитие, случило се през седмицата, дава основание да се отдели внимание на образованието и на проблемите пред тази твърде важна сфера от живота на гражданите. Поводът за тази статия е предложението на регионалния инспекторат по образованието в София в училищата да се приемат ученици, които са получили двойки на единия от двата изпита по математика или литература.

На пръв поглед , това естествено предизвиква недоумение, тъй като целта на подобни изпити е да се отсеят именно кандидатите, които притежават необходимите знания, за да бъдат приети и обучавани в определено училище, а слабата оценка означава, че те не са успели да се справят. Само че това води до друг проблем – част от бройките в училища, които предлагат средно качество на образованието, няма да бъдат заети докато учениците ще бъдат принудени да се запишат в училища, които не са толкова добри(1). Логично е тези по-слаби училища да настояват за спазване на предварително обявената процедура и по този начин учениците да бъдат принудени да се запишат при тях. Средните по качество училища, които не са успели да запълнят паралелките си, ще са принудени да ги намалят и съответно ще понесат най-големи вреди.

Една от основните причини за този казус е намаляването на броя на децата поради демографските проблеми на страната, което означава, че всяка година все по-малко деца се обучават в училищата. Това е един факт, който изглежда не е бил отчетен от някои от училищата със средно качество.

Другата причина, която съществено влияе на получените резултати от изпитите е влошеното качество на образованието в България. Това е една от областите, които не са реформирани след демократичните промени, но развитието на която представлява предпоставка за ускорен икономически растеж. Сегашната система се основава на пълно централизиране – средствата се отпускат от бюджета, държавата определя броя и вида на паралелките, а също така и какви ще са учебните програми. Тоест имаме едно образование, което е зависимо изцяло от държавата, като на отделните училища и на директорите им се дава твърде малко автономия и съответно отговорността им също е недостатъчна.

Освен това обичайната практика е контролът да се упражнява на входа – тоест важни са знанията на учениците, когато ги приемат в дадено училище, но не и когато го завършват. Следователно лошите резултати от изпитите за влизане в гимназиите трябва да се разглеждат като оценка за качеството на получените знания до момента в началното образование. Те са сигнал, че в началното училище проблемите са особено сериозни, тъй като там не могат да се подготвят достатъчно добри ученици.

Друг аспект на проблемите в образованието е твърде големият брой на учителите спрямо учениците в сравнение с развитите страни. Това подсказва, че ефективността на извършваните разходи е ниска, и е възможно тяхното оптимизиране с цел подобряване на качеството.

Целта тук не е подробно да се занимаваме с проблемите на образованието, а да предложим едно възможно решение. Това би могло да се осъществи чрез въвеждането на т.нар. ваучерна система. Принципът при нея е, че парите следват ученика. Следователно на училището се отпускат средства от бюджета, когато то е предпочетено от ученика, а училищата, които не успеят да привлекат достатъчно ученици, получават по-малко пари. Така най-добрите училища се стимулират да разширяват възможностите си за обучение, като това става естествено за сметка на останалите, които са принудени да повишават качеството на предлаганата услуга за да не фалират. Резултатите от подобен процес са част от училищата да бъдат закрити, като това ще се случи поради избора на учениците и техните родители и няма да бъде определено административно.

Друго следствие е свиването на броя на учителите, което също е обективно необходимо. Това трябва да се съчетае с приватизация на част от училищата, което ще ги направи автономни на практика. В противен случай остава възможността за запазване на сегашната система и недостатъчна степен на отговорност при управлението им.

Друго позитивно следствие от тази реформа е по-голямата адекватност на образованието спрямо нуждите на трудовия пазар спрямо тази в момента. По-качественото образование дава повече умения и подготвя ресурс за фирмите. То понижава разходите за допълнително обучение при започване и по време на трудовия стаж и повишава конкурентоспособността на работната сила. Цялостният ефект е повече възможности и по-високи доходи за българските граждани. Ваучерната система присъстваше в програмите на почти всички основни партии и от тях зависи дали ще спазят обещанията си пред избирателите. Едно наистина отговорно решение ще бъде осъществяването на бърза и цялостна реформа, ползите от която ще бъдат несъмнени.

 

–––––––––––––––––––

(1) Допускаме, че училищата с ниско качество на обучението не биха изисквали полагането на изпит, а това биха направили такива, които са били предпочитани от повече ученици в миналото и са с по-добра репутация. Заедно с това обаче, те не са от най-добрите училища, които са успели да запълнят

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.