Облекченията по студентските кредити на Байдън – още популизъм на гърба на всички данъкоплатци

На 24 август тази година американският президент Джо Байдън обявява дълго очаквания пакет от мерки за облекчаване на студентската задлъжнялост по федералните студентски заеми в САЩ с мотива „… това ще даде глътка въздух на работещите домакинства с ниски и средни доходи, за да могат постепенно да се измъкнат от планината на дълга, която ги затиска. Да платят наемите си и  разходите за живот. Накрая да започнат да мислят за семейство и деца или за стартиране на бизнес.“

Пакетът включва следните мерки:

1)     намаляване на дълга на всеки студент с личен доход под 125 хил. долара годишно или семеен доход под 250 хил. долара годишно с 10 хиляди долара. Това са над 95% от лицата със студентски кредити в САЩ. За лица с много ниски семейни доходи (такива, получили специален грант за обучение в колеж (Pell grant)) облекчението е 20 хил. долара;

2)     Последно удължаване на мораториума върху плащането на студентските кредити, наложен в началото на пандемията, до 31 декември 2022 г. Това е седмото удължаване на мораториума, като през последните 2 години нито долар по федералните студентски кредити не е бил платен;

3)     Мерки за стабилизиране на системата на студентско кредитиране в бъдеще, например промени в схемите за плащане на кредитите за студентите в бакалавърски програми, ограничаване на плащанията по студентски кредити до 5% от разполагаемия доход и подобряване на програмата за облекчаване на студентските кредитите за започналите работа на определени места в публичния сектор.

Икономическите ефекти от този пакет се оценяват на около 300 трилиона долара. По оценки на Белия дом опрощаването на дълга ще изтрие задълженията по студентски кредити на близо 20 милиона кредитополучатели.

Тази мярка е в продължение на обещанията, поети от настоящия президент по време на предизборната му кампания, за облекчаване на прекомерното дългово бреме на голяма част от американските граждани, възползвали се от възможностите да финансират висшето си образование с федерален кредит. Как обаче се стига дотук?

През последните 15 години дълговете по студентски кредити в САЩ са се утроили. Към близо 43 милиона американци дължат над 1,75 трилиона долара по студентски заеми – това е средно над 37 хил. долара на човек[1]. Дълговете по студентските кредити надвишават задлъжнялостта по кредитни карти и други потребителски кредити, като ги изпреварва единствено задлъжнялостта по ипотеки. В същото време доходите не растат със същия темп. Огромният интерес към студентското кредитиране в САЩ, съчетано с постоянното увеличение на таксите и другите разходи за висше образование, често се определят като следващия голям балон в американската икономика.

Много икономисти обаче сочат различните рискове, които предложените мерки могат да имат върху икономиката на САЩ.

Най-напред са налице очаквания за увеличение на инфлацията, тъй като ограничаването на студентския дълг ще остави повече разполагаем доход в ръцете на домакинствата. Подобен ефект се е наблюдавал след въвеждането на мораторуима по плащанията на студентските кредити в началото на пандемията. Допълнителният инфлационен натиск идва в момент на и без друго висока инфлация, която ще ограничи покупателната способност и спестяванията на цялото население.

Широкият обхват на програмата за облекчаване и слабата й насоченост всъщност води до прехвърляне на нейната тежест към нискодоходните данъкоплатци и лицата, които не са се възползвали от студентско кредитиране. Това поставя под въпрос доколко тя е справедлива. Изследване на университета в Пенсилвания показва, че между 69 и 73% от намалението на дълга ще отиде при домакинства с доход в горните 60% на разпределението на доходите.

Опасения за несправедливостта на програмата и обвинения в популизъм се споделят и от различни независими организации, например фондация Херитидж (тук), наричайки плана „катастрофален“ и „обида за трудещите се разумни американци, които старателно са си изплащали кредитите или са решили, че не могат да си позволят университетско образование ведно с непосилна дългова тежест“. Според експертите планът ще доведе до по-висока инфлация и до допълнителен ръст на таксите за висше образование, без да направи студентските кредити по-достъпни за домакинствата с ниски и средни доходи.


[1] https://thewire.in/world/us-president-joe-biden-announces-student-debt-cancellation-plan


Свързани публикации.