“Новите”стари, но добри данъчни идеи

Подобно на повечето новоучредени партии ГЕРБ представи икономическатаси програма или поне част от нея, доколкото идеите не обхващат подробновсички сфери на икономическата политика. Данъчните предложения породиханай-силни вълнения и редица коментатори изразиха мнение, че са напълно неосъществими.Може би това се дължи на липсата на информация как смята партията да оптимизираразходите, което да докаже, че държавният бюджет може да е балансиран ипри така предложените данъчни промени.

ИПИ нееднократно е показвал как такова балансиране е осъществимо на практика.

Преди всичко трябва да кажем ясно, че, независимо кой предлага намалениена данъците, ние ще го подкрепим.

В държавната сфера има толкова резерви за съкращаване, толкова излишниредовни харчове, че е напълно възможно понижаване на данъчната тежест категоричнои веднага. Проблемът е доколко тези идеи ще имат шанса да бъдат осъществении дали ще се приложат на практика ако ГЕРБ е на власт. Това обаче, е въпросна политическа воля и решителност, а сега не обсъждаме това.

Интересно е да се сравнят повечето от предложенията на ГЕРБ и идеите наИПИ от представения Алтернативенбюджет с ниски данъци за 2007 година (публикуван на Интернет страницатана ИПИ) през ноември 2006. Няма да си правим този труд тук, защото всички,които следят нашите изяви и идеи, ще открият приликите. По-важното изглеждае какви са реакциите на различните икономисти.

Тези от левия спектър са твърдо против – явно те не искат да има по-високипенсии, не искат по-ниски данъци, не искат малка, ефективна и мотивиранас високо заплащане държавна администрация. Изглежда, че не искат и чуждиинвеститори, които да влагат парите си в България, не искат и модерно здравеопазванеи образование.

Икономистите от десния спектър като цяло подкрепят повечето предложения,но май са предпазливи по повод това доколко практически осъществими са идеитеза намаляване на данъците. Може би те изхождат от собственото си поведение,което по време на управлението им не беше съвсем ясно съсредоточено върхунамаляването на данъчната тежест. Въпреки това като цяло изказванията садобронамерени, защото, ако беше обратното, щеше да има разминаване междусегашните им предложения в парламента и икономическите им програми от последнитеизбори.

До момента, в който евентуално ще имаме шанса да видим доколко сериозниса намеренията на ГЕРБ за намаляване на данъчното бреме в България, вечеима последици от водената политика от сегашното правителство – прекаленомалко увеличаване на пенсиите, комбинирано с постоянно нарастване на разходитеза отбрана, администрация и др. подобни.

Друг факт от седмицата е и гласуваното от комисията по бюджет и финансиувеличение на максималния осигурителен доход до 1 500 лв., а не 1 400 лв.каквото беше предложението на НОИ.

Това на практика означава, според един заместник министър на финансите(министерството не подкрепя такова увеличение), че “по-големите приходив бюджета ще увеличат с 30 млн. лв. сумата, която държавата преразпределя,с което ще бъде надхвърлено ограничението тя да администрира до 41% от БВП”.Сдруги думи, държавата пак ще събира огромни суми от данъкоплатците, но нямагаранции, че това ще се отрази значително на пенсиите примерно защото сапредвидени високи разходи за 2007 за всякакви политики, а и очакваният излишъкще се похарчи за спасяване на неефективни структури и системи както вечесе случва и тази година.

Като цяло обаче хубава новина е появяването на още една партия, която исканиски данъци. Колкото повече хора осъзнават, че това е добре за всички,толкова по-вероятно е това намаление да се случи по-скоро. Защото няма времеза чакане.

 

 

 


Свързани публикации.