Новини от бюджетната комисия: промени в Данъчно-процесуалния кодекс

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На вчерашното си заседание комисията по бюджет и финанси прие на второ четене законопроекта за изменение и допълнение на ДПК, като се очаква още днес парламента да започне разглеждането на промените в закона. На заседанието присъстваха и представители на Главна данъчна дирекция и Министерство на финансите.

Дискусията се съсредоточи основно около обсъждане промените в Закона за местните данъци и такси. Представителите на Министерството на финансите предложиха нова система за определяне данъка на автомобилите. По подобие на досега действащата схема, данъкът ще зависи от мощността на автомобила (конските сили), но ще бъде коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство.

Мощност на двигателя в конски сили Левове за конска сила
До 50 0.25
От 50 до 75 0.3
От 75 до 100 0.4
От 100 до 150 0.8
Над 150 0.9

 

Година на производство Коефициент
До 1988 включително 1
От 1989 до 1994 включително 1.5
Над 1995 включително 2.8

Основен недостатък на тази схема е използването на един и същ коефициент на овехтяване за автомобилите, произведени след 1995 г. Така например данъкът за автомобил, който е на седем години (произведен през 1995 г.) ще бъде равен на данъка за чисто нов автомобил (със същата мощност), произведен през 2002 г. Използването на коефициент за овехтяване, предполага обвързване на данъчното задължение с пазарната стойност на автомобила (тоест става въпрос за данък върху богатството). Характерна особеност за цените на автомобилите е, че още през първите две години след продажбата новата кола губи около 40% от пазарната си стойност. На тази основа може да се каже, че би било много по-логично в схемата да бъде включен поне още един годишен праг със съответен коефициент „за старост“, например различен коефициент за автомобилите произведени между 1995-1999 г. и за тези, произведени след 2000 г. В противен случай се губи връзката между пазарната стойност на автомобила и данъчното задължение.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.