Ново в Икономическата библиотека (9-13 декември 2013)

На 10 декември 2013 г., в сградата на Министерство на икономиката енергетиката, доц. Димо Стоилов представи най-новите си три научни труда.

Именно тези книги са и премиерните заглавия в Икономическата библиотека, които ви препоръчваме.

Авторът – доц. д-р инж. Димо Стоилов, е преподавател в катедра „Електроенергетика” към Технически университет в гр. София. Преди да започне преподавателската си дейност е работил дълго време като специалист в Централното диспечерско управление към Националната електрическа компания-ЕАД.

Основните му изследователски и преподавателски интереси са в областите на оптималното оперативно планиране и управление на режимите на електроенергийните системи (ЕЕС), организацията  и работа на пазарите на електроенергия, развитието на ЕЕС, електрическите мрежи в населените места.

 

Анализ на електроенергийния пазар в България

Целта на този труд е чрез количествените и качествените анализи и оценките на процесите през годините, както и посредством предложенията за действия, да бъдат подпомогнати хората, упълномощени да вземат стратегически решения за най-държавния сектор на всяка страна.

Книгата ще е полезна и за начинаещи специалисти по техния път на самоусъвършенстване.

 

Балансиране и резервиране на електроенергийни системи

Книгата представлява първото, издадено на български език, систематизирано изложение относно балансирането и резервирането на енергийните системи в условията на либерализиран пазар на електроенергия.

В началото на този труд читателят ще се запознае с основни технологични и икономически знания за балансирането и резервирането.

В книгата ще намерите:

– дефиниране на различните видове резерви,

– описания на процесите на регулиране на честотата на активните мощности,

– обяснения на дейностите за планиране, набавяне, предопределяне, търгуване, договаряне и използване на резервите.

Интерес представляват и основните характеристики на балансиращите пазари и на пазарите за спомагателни услуги в Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия.

Отделено е и място на балансирането в България.

Електроенергийни стопанства и пазари в Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия

Книгата е резултат от проучване, възложено от Електроенергийния системен оператор, което е осъвременено и отразява състоянието към средата на 2013 година.

В началото на книгата са изложени основни знания за електростопанствата (електроенергийните системи, замесените йерархии и пазари), за да бъдат разбираеми останалите части и от неспециалисти.

Следва хронологично описание на развитието и състоянието на електроенергийните стопанства на Австрия, Германия, Италия, Полша, Румъния, Франция и Чехия.

 

 

Всичко, което трябва да направите, за да се абонирате или да дарите!

Благодарим ви!

 


Свързани публикации.