Нова книга: Мизес, «Свободният пазар и неговите врагове»

 

„СВОБОДНИЯТ ПАЗАР И НЕГОВИТЕ ВРАГОВЕ:

псевдонауката, социализма и инфлацията”

Автор: Лудвиг фон Мизес

 

Издател: Институт за радикален капитализъм „Атлас”

Превод: Майя Маркова

Година на издаване:2010

Брой страници: 112

Цена: 9 лв.

ISBN: 978- 954-92618-1-3

 

За читателите, които още не са се запознали с трудовете на един от най-проникновените умове на Австрия Лудвиг фон Мизес, лекциите, събрани в този сборник, са чудесна отправна точка. Те представят в резюме много от темите, на чието разработване Мизес посвещава живота си и които заемат централно място в „Човешкото действие”.

С жив и достъпен език преподавателят Мизес описва как действа пазарният процес, чрез който икономическата свобода мотивира хората да работят, спестяват и инвестират по свой избор. Обяснява как потребителското търсене на стоки и услуги стимулира предприемачите да организират и насочват производството по начин, който най-добре отговаря на нуждите и желанията на хората. Показва как погрешната парична политика и банков надзор от страна на държавата причинява инфлационни бумове и депресии. Изтъква, че социалистическото централно планиране означава край на икономическата рационалност.

 

Прочитайки тези лекции, читателят ще разбере защо Лудвиг фон Мизес беше един от най-влиятелните застъпници на свободата и свободното предприемачество през ХХ век. 


Свързани публикации.