Ниепрепоръчваме

Българското общество за индивидуално свобода вече присъства ив глобалната мрежа чрез своя интернет сайт. Може да го посетите на www.libertarium.net

Георги Ганев, Равнищена доверие във валутния режим в България през 1991 – 2003 г. Началенопит за калибрация, Българска народна банка, Дискусионниматериали, 38/2003

Lawrence W. Reed, WhyLimit Government?, Heritage Lecture #843, 27th annual meetingof The Heritage Foundation’s Resource Bank, Chicago, Illinois, June21, 2004

 

 

 

 


Свързани публикации.