Ниепрепоръчваме

На всички, които вярват, че определени отрасли представляват “естествени”монополи и затова трябва да са държавни или регулирани от държаватапрепоръчваме статията на професор Томас ди Лоренцо “Митът за естественитемонополи”

Thomas J. DiLorenzo, TheMyth of Natural Monopoly, The Review of Austrian Economics1996, 9 (2)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Как управлението на пътищата да бъде ефективно финансирано от хората,които ги ползват? Най-добрият начин е приватизацията на пътищата.По този въпрос препоръчваме следните статии:

Gabriel Roth,A Road Policy for the Future, Regulation, 2003, 26 (1)

Peter A. Watt, VoluntaryRoads and Streets, Economic Affairs, 2003, 23 (2)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ИПИ препоръчва на читателите на бюлетина и на онези, които се занимаватс информиране на гражданството, да се запознаят с брой 63 на Прегледана разширяването на ЕС

В този брой може да се намери:

· Преглед на реформите в здравеопазването в Централна и Източна Европа;
· Анализ на бюджетните дефицити и държавния дълг (според методологиятаЕSA 95);
· Малък конкурентен пазар с нарастващо търсене (бирата, виното и спиртнитенапитки в присъединяващите се към ЕС страни);
· Означава ли стремителният спад на преките чужди инвестиции през 2003г. загуба на привлекателност?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– Къде се намира България в сравнение с новите страни-членки наЕвропейския съюз? Защо те се развиват икономически по-добре от България?
– Какви са закономерностите на регулиране на икономиката в България?
– Какво и как се случи в процеса на раздържавяване, при реституцията,приватизацията и просто прехвърляне на активи от държавни в частни ръце?
– Какъв бе периодът на лъкатушене, проби и грешки в стопанската политикапреди 1997 г. и по какво периодът след 1998 г. се различава от началотона реформата?
– Как се развиваха банките през последните четиринадесет години и защосе стигна до финансовата криза от 1996 г. и 1997 г.?
– Защо бе въведен валутният съвет и какви са резултатите от тази реформа?
– Как бе натрупан външният дълг и как той се управлява сега?
– По какво си прилича стопанската политика на “леви” и “десни” правителствав България? Как бе избран господстващият модел на такава политика?
– Какво представлява стопанската свобода и къде се намира България всравнение с други страни в Световния индекс на икономическата свобода?

На тези и други въпроси Институтът за пазарна икономика се опитва даотговори в серия публикации във в-к “Капитал” от 10 ноември 2003 г.до 10 януари 2004 г.
Сега тези статии се появяват на бял свят в отделна книга, озаглавена“Анатомия на прехода (стопанската политика на България от 1989 г.до 2004 г.)”. Тя ще бъде отпечатана в издателство “Сиела” и ще сепояви в книжарниците след 11 май тази година.

 

 


Свързани публикации.