Нероден Петко и отпечатването на нови банкноти

За по-малко от седмица нещо нормално като отпечатването на банкноти от страна на БНБ се превърна в едва ли не един от най-големите проблеми за икономиката и започна да се всява неистова паника. Недобронамерените, меко казано, наблюдатели цяла седмица се упражняват на тема причините и последствията, стоящи зад решението на Българската народна банка (БНБ) да отпечата 60 млн. банкноти с номинал от 10, 20 и 50 лв., без каквито и да било реални аргументи. Абсурдът достигна най-високата си, до момента, точка, когато след заседание на Министерския съвет премиерът и финансовият министър обясниха, че не са запознати с темата, което беше изтълкувано като че ли БНБ работи зад гърба на правителството.

Да започнем по реда на нещата – кой има правото и взема решението за отпечатване на хартиени банкноти и метални монети? Според чл. 25, ал. 1 от Закона за Българската народна банка (ЗБНБ) „Българската народна банка има изключителното право да пуска в обращение банкноти и монети”. След като централната банка има това изключително право, то тя е компетентната институция, която може да обясни

защо се печатат нови банкноти.

Решението за отпечатване на 60 млн. нови банкноти през 2014 г. е взето още в края на 2013 г. с приемането на бюджета на БНБ. За това решение има ясно и еднозначно обяснение: „производството им е свързано главно с подмяната на негодните купюри, които ще бъдат изтеглени от обращение.” Думата „главно” в горното изречение означава, че има и друга причина, която също е упомената – „поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, което ще даде възможност да се гарантират чистотата и качеството на наличнопаричното обращение”. Последното е необходимо, защото предпочитанията и необходимостта от хартиени пари се променя и БНБ трябва да е готова във всеки един момент да отговори на това търсене.

Накратко – БНБ още в края на миналата година взема решението и информира, че ще отпечата 60 млн. нови банкноти през 2014 г. и обяснява защо го прави. Обявената информация в Агенцията по обществени поръчки[1] единствено потвърждава взетото решение в края на 2013 г. и не е плод на някаква конспирация, каквито внушения изобилстват цяла седмица. Според европейското законодателство БНБ трябва да обяви обществена поръчка за отпечатването на банкнотите. Поради продължителността на стандартната процедура по ЗОП, БНБ може да сключи договор едва в края на годината, когато може да започне и реалното отпечатване. Този срок обаче е твърде дълъг и банката се позовава на чл. 119в, ал. 3, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за да премине към директно договаряне. Причините за това са „напрежение в банковата система, които доведоха до повишаване на търсенето на банкноти и намаляване на наличните резерви”, което съвпада с „традиционното значително повишаване на търсенето на банкноти предвид настъпването на летния активен туристически сезон”. Както и по-горе споменахме, когато има промяна в търсенето на хартиени пари, за сметка на електронните такива, БНБ трябва да има готовност да отговори на това търсене. Предвид туристическия сезон и банковата паника в края на юни резервите на БНБ от хартиени пари намаляват и това, че те ще бъдат възстановени в края на годината, не помага особено в летните месеци, поради което се преминава към отпечатването им във възможно най-кратки срокове.

Спекулациите, че отпечатването на пари ще доведе до хиперинфлация или нестабилност на валутния борд, могат спокойно да се отдадат на топлото и слънчево време през последната седмица. Съществуват само два начина, по които централна банка, която и да е, може да налее пари в икономиката – като финансира правителството и като финансира банковата система. Според чл. 45, ал. 1 от ЗБНБ „Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, на общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия”. Т.е., поради функционирането на валутен борд в страната, няма как отпечатването на тези нови 60 млн. банкноти да бъде използвано от правителството.

Наливането на пари чрез банките работи по следния начин: търговска банка взима кредит от централната банка, обикновено в замяна на обезпечение под формата на ценни книжа, валута, монетарно злато и др. Според чл. 33, ал. 1 от ЗБНБ „Българската народна банка не може да предоставя кредити на банки”. Изключение от това правило може да бъде допуснато единствено при възникване на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система, но дори и тогава кредитирането на банките е ограничено до „размера на превишението на левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв спрямо общата сума на паричните задължения на Българската народна банка”. Т.е., отново поради функционирането на валутен борд, и този канал принципно не може да бъде използван.

Има само две възможностите новоотпечатаните от БНБ 60 млн. банкноти да влязат в обръщение:  ако има промяна в предпочитанията на хората и нуждите на икономиката да държат повече хартиени пари. Т.е., ако необходимостта от електронни пари намалява за сметка на търсенето на хартиени пари, тогава част от новоотпечатаните банкноти ще влязат в обръщение. Това обаче не променя паричната база в страната, тъй като обемът на електронните и хартиените пари остава непроменен. Втората е, когато в страната има приток на чуждестранна валута и поне частична необходимост от левови хартиени пари, която е свързана с него. В този случай паричната база се увеличава, но заедно с това се увеличава и обезпечението ѝ с валутни резерви. С други думи подобни действия няма да окажат каквото и да било влияние върху валутния борд, още по-малко върху инфлацията в страната, каквото не е имало през последните 17 години. Излишно е в така или иначе нестабилната политическа ситуация да се търси под вола теле и да се всява допълнително паника, още повече когато подобни внушения не почиват на каквито и да било факти. Обяснения от рода на „ама, може да се случи еди какво си” не са самодостатъчни. По същата логика някой може да каже, че утре метеорит може да удари земята, каквато възможност реално съществува. Ако в същото време му липсват факти и аргументи, с които да подкрепи твърдението си, бихте ли изпаднали в паника?

 


[1] Това не е първият път, когато БНБ отпечатва нови банкноти, но от началото на 2014 г. европейското законодателство задължава банката да провежда обществена поръчка за тази услуга.


Свързани публикации.